Gostyński Uniwersytet III Wieku

Archiwum kategorii: W najbliższym czasie.

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, fsmakov@gmail.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.15 (CentOS) Server at humspm.com Port 80

Wrz

3

Ważne sprawy

Autor: Biderman Aleksandra

Począwszy od 7 września biuro Zarządu czynne będzie w każdy wtorek od godz. 11.00-13.00 oraz w każdą środę od godz. 15.00-17.00. Zapisy na wycieczki, imprezy itp. oraz wszelkie płatności (np. opłaty semestralne, opłaty za wycieczki) uiszczać proszę wyłącznie w biurze Zarządu. Tutaj również można się dowiedzieć o bieżących sprawach naszego uniwersytetu.
Serdecznie zapraszamy!