Gostyński Uniwersytet III Wieku

Archiwum kategorii: teatry.

Maj

23

Jak mądrze spożytkować pieniądze z unijnego budżetu?

Autor: Biderman Aleksandra

To temat wykładu, na który 39. studentów GUTW pojechało do Poznania. Wykład ten w Uniwersytecie Ekonomicznym wygłosił 23 maja 2013 r. prof. Marian Gorynia dla nas oraz dla Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej ERGA  OMNES UEP. Przed przystąpieniem do wykładu nastąpiło podpisanie porozumienia między Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i GUTW przez prof. Mariana Gorynię ze strony Uniwersytetu oraz Zbigniewa Kosińskiego i Marii Leśniewskiej ze strony GUTW. Wykład odbył się o godz. 15.00 i trwał do godz. 17.00. W bardzo przystępny i interesujący sposób profesor Gorynia opowiedział o genezie integracji europejskiej, szerzej omawiając Deklarację Schumanna z 9 maja 1950 roku. Opowiedział o rozwoju integracji europejskiej w latach 1950-2013 roku. Wymienił trzy najważniejsze instytucje Unii Europejskiej: Parlament Europejski z przewodniczącym Martinem Schulzem, Radę Europejską z Hermanem Van Rompuy oraz Komisję Europejską z Jose Manuelem Barroso. Podstawowym celem integracji europejskiej jest zapewnienie Europie pokoju i stabilności. Na dzień dzisiejszy Polska jest jednym z 27 członków UE. Do strefy EURO należy 17 państw. Jeśli chodzi o PKB jesteśmy na 24 miejscu. Uniwersytet Ekonomiczny prowadzi studia dzienne, studia doktoranckie (dla około 600 osób), studia podyplomowe (dla ponad 2000 osób) i ERGA OMNES kierowaną dla osób starszych. Sale wykładowe wykorzystywane są do późnych godzin wieczornych. Aby ulżyć studentom Uniwersytet przystąpił do budowy Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych, które mieścić się będzie naprzeciwko głównego budynku. Profesor Gorynia otrzymał od nas piękny bukiet kwiatów zapewniając, że zawsze jest gotów do współpracy.

Następnie pieszo udaliśmy się do Teatru Muzycznego na spektakl „Tuwim dla dorosłych”. Ten spektakl to pełen dowcipu i swady portret Juliana Tuwima, poety o bardzo wyrazistej postawie wobec życia, ludzkich przywar, obyczajowości, polityki. Postawę tę  doskonale oddaje piosenka „Pocałujcie mnie wszyscy w dupę” będąca jednocześnie tytułem spektaklu. Usłyszeliśmy m.in. wspaniałe wyśpiewanie „Ptasiego radia”, doskonałe wykonanie piosenek z repertuaru Ewy Demarczyk a także dużo zabawy mieliśmy przy wsłuchiwaniu się w pracę działu redakcyjnego gazety. Aktorzy: m.in. Jacek Bończyk, Jan Janga Tomaszewski, Magdalena Piotrowska potrafili wprowadzić nas w epokę i stworzyć doskonały nastrój. Naładowani wiedzą i kulturą ruszyliśmy do Gostynia.

Tekst Aleksandra Biderman
Zdjęcia Halina i Gerard Spichałowie, Aleksandra Biderman

Mar

14

Protokół dyplomatyczny i upiór w operze

Autor: Biderman Aleksandra

Czwartek jest na naszym Uniwersytecie dniem, w którym na ogół odbywają się wykłady w auli ZSO w Gostyniu.

Tradycji stało się zadość także w czwartek 14 marca 2013 r. Tego dnia reprezentacja GUTW w liczbie ok. 50 osób udała się do Poznania na wykład, który odbył się w szacownych murach Uniwersytetu Ekonomicznego. W sali wykładowej zgromadzonych słuchaczy powitał prof. dr hab. Maciej Szymczak, który jest Dyrektorem Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej Erga Omnes. Wszechnica ta oferuje zajęcia dla osób dojrzałych czyli słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. W jednym z takich wykładów „Prawo i protokół dyplomatyczny” uczestniczyliśmy. W tajniki protokołu dyplomatycznego wprowadzał nas profesor Tadeusza Gadkowski. Choć materia wykładu była dość skomplikowana, z zainteresowaniem słuchaliśmy o tym, jaka jest historia protokołu dyplomatycznego i jego praktyczne znaczenie.

Dowiedzieliśmy się mi.in. że pierwsze regulacje dyplomatyczne powstały w związku z kongresem wiedeńskim 1815 r. i zostały zawarte w „Regulaminie wiedeńskim”. To właśnie od tego czasu wyróżnia się trzy klasy przedstawicielstw dyplomatycznych: I – amasador, II – poseł minister, III – charge d’affaire stały. Zgodnie z Konstytucją RP Prezydent mianuje i odwołuje ambasadorów, stałych przedstawicieli i posłów ministrów.

Wśród pracowników misji dyplomatycznych występuje hierarchia: personel dyplomatyczny czyli dyplomaci, personel administracyjny i techniczny czyli urzędnicy, dalej służba misji, a więc np. sprzątaczki, kierowcy, ogrodnicy itp. Dyplomatom przysługuje immunitet.

Ustawa o służbie dyplomatycznej określa stopnie w służbie zagranicznej.

Do stopni wyższych należą: ambasador, ambasador tytularny, radca minister, I radca, radca;  stopnie niższe to: I sekretarz, II sekretarz, III sekretarz, attache.

Wykonywanie funkcji ambasadora liczy się od złożenia i przyjęcia listów uwierzytelniających.

Wykład trwał 2 godziny lekcyjne czyli 90 minut, ale nawet nie zauważyliśmy, jak szybko się skończył.

Razem z nami wykładu wysłuchali także studenci UTW z Leszna. Zostaliśmy zaproszeni na kolejny wykład w maju br.

Zanim opuściliśmy gmach UE, zwiedziliśmy kilka pomieszczeń, wśród nich aulę i dużą salę wykładową.

Po wykładzie mieliśmy czas wolny, a wieczorem czekała nas kolejna atrakcja. W Teatrze Muzycznym obejrzeliśmy musical wszechczasów „Phantom”, którego libretto jest oparte na powieści Gastona Leroux „Upiór w operze”. Sensacyjna, a jednocześnie wzruszająca treść, urzekające melodie, barwne bogate stroje, piękne głosy, taniec – wszystko to tworzyło zachwycający spektakl, który dostarczył nam wielu wrażeń.

W taki oto sposób spędziliśmy długie popołudnie, łącząc naukę z rozrywką.

A na marginesie chcę dodać taką oto ciekawostkę. Dzień, w którym wyjechaliśmy do Poznania, jest obchodzony jako święto Pi – liczby zwanej inaczej ludolfiną, której wartość w przybliżeniu wynosi 3,14 i właśnie dlatego 14 marca jest dniem jej poświęconym.

Relacja i zdjęcia Halina Spichał