Gostyński Uniwersytet III Wieku

Archiwum kategorii: wykłady otwarte.

Decided to buy cialis online? The best price cialis online here. Buy cialis from us and save your money!

Kwi

12

Puszcza Białowieska…

Autor: Zbigniew Kosiński

W auli gostyńskiego LO 12 kwietnia 2018 r. studenci GUTW brali udział w wykładzie pani dr Anny Kujawy – pracownik Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu.

Temat wykładu bardzo ciekawy: „Puszcza Białowieska – skarb polskiej przyrody. Jak ją chronić dla przyszłych pokoleń„

Puszcza Białowieska to kompleks leśny położony na terenie Polski i Białorusi odznaczający się dużymi walorami przyrodniczymi i historycznymi. Powierzchnia Puszczy to 3.086 km2 i założenie 11 sierpnia 1932 r. Na terenie Puszczy występują nadleśnictwa: Hajnówka, Białowieża i Browsk, w których są lasy grądowe (dębowo- grabowe), drzewostan powyżej 100 lat. Na przestrzeni wieków Puszcza podlegała specjalnej ochronie, dzięki temu do początku XX wieku zachowały się lasy pochodzenia naturalnego a w nich największe zwierzę Europy – żubr. W Puszczy Białowiejskiej występuje martwe drewno – w obszarze ochrony ścisłej znajduje się 25% masy wszystkich drzew. Dzięki rozkładowi martwych pni do gleby wracają cenne substancje odżywcze przywracające jej żyzność. Martwe drewno to siedlisko różnych organizmów np. grzybów, bakterii i bezkręgowców. W Puszczy możemy spotkać relikty – organizmy żywe (roślinne i zwierzęce) zagrożone wyginięciem (zgniotek, sóweczka …)

Puszcza Białowieska to obiekt przyrodniczy wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESKO. W ten sposób doceniono wyjątkową, uniwersalną z punktu widzenia nauki, ochrony i piękna natury, wartość tego naturalnego lasu. Zachowana jest tu różnorodność biologiczna.

Występuje wolna populacja żubra europejskiego, który symbolizuje Puszczę Białowieską. Jako Polacy możemy być dumni.

Pani dr Anna Kujawa w bardzo ciekawy sposób przybliżyła studentom informacje na temat Puszczy Białowieskiej.

tekst Bogumiła Matczak
zdjęcia

Kwi

5

Spotkanie z Burmistrzem Gostynia

Autor: Zbigniew Kosiński

Ponad półtorej godziny trwało spotkanie 35 studentów GUTW z Burmistrzem Gostynia Jerzym Kulakiem w dniu 5 kwietnia 2018 r. na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Odbywają się tutaj m.in. sesje rady miejskiej, przebiegają czasem burzliwe dyskusje, zapadają ważne decyzje i postanowienia gostyńskich rajców. Większość czasu swojego wystąpienia Burmistrz poświęcił omówieniu dobrej wiadomości dotyczącej ogłoszeniu przetargu na długo oczekiwaną budowę obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej 434 i m.in. budowie wiaduktu za Świętą Górą przecinającego drogę do Piasków. Obwodnica będzie miała długość 8,4 km, a termin realizacji zadania to 2021 rok, na co zaplanowano 100 mln zł, w tym unijne dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wyniesie 85 mln złotych. Burmistrz podkreślał, że wspólna, 10-letnia praca gostyńskich samorządowców, w tym radnego sejmiku wojewódzkiego Pana Andrzeja Pośpieszyńskiego, przyniosła wymierne efekty. W dalszej części spotkania padało wiele pytań związanych z budżetem na rok 2018. Uzyskaliśmy informacje dotyczące przeznaczenia środków finansowych  na oświatę , na pomoc społeczną, a także na zadania inwestycyjne (realizowana będzie m.in. modernizacja stadionu, rozbudowa szkoły nr 1, budowa przedszkola na Pożegowie i ul. Górnej, budowa kanalizacji w Kunowie, rozbudowa Dziennego Domu Seniora).

Burmistrz poinformował ponadto, że dziesiątki imprez, koncertów wydarzeń i uroczystości przygotowała gmina Gostyń wraz z organizacjami pozarządowymi w tym roku dla mieszkańców naszego miasta i okolic. Okazje do świętowania są w tym roku aż trzy. Pierwsza, którą świętuje cała Polska to setna rocznica odzyskania przez nasz kraj niepodległości. W tym roku przypada także setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, dzięki któremu nasza mała ojczyzna znalazła się w granicach odradzającego się, po 123 latach niewoli, państwa. A kwiecień tego roku to 740. urodziny Gostynia. Mieszkańcy będą mieli okazję już w czerwcu dosłownie posmakować średniowiecznego życia podczas II Gostyńskiego Jarmarku Średniowiecznego. Świętować niepodległość będzie można także aktywnie – podczas biegu „Nasza Dycha”, Biegu Niepodległości czy ligi pływackiej. Nie zabraknie gry miejskiej, konkursu urodzinowego, który pierwszą odsłonę będzie miał w kwietniu, a zakończy się w listopadzie rozdaniem nagród. Będzie można zaczytać się na leżakach w parku przy szpitalu i w dolinie Kani, obejrzeć ciekawe wystawy, wysłuchać koncertów i radośnie świętować niepodległość. Wydarzenia rozpoczęły się już w marcu, a zakończą późną jesienią tego roku. Nie zabraknie także biało-czerwonych akcentów w przestrzeni miejskiej. Poinformował też, że harmonogram planowanych wydarzeń można znaleźć na specjalnej stronie internetowej  www.gostyn.pl/Niepodlegla. Do programu z pewnością dołączać będą koleje przedsięwzięcia i o każdym wydarzeniu szczegółowo będziemy także informować na naszym profilu facebook’owym „Dzieje się w Gostyniu” –  mówił Burmistrz Jerzy Kulak.

Na pamiątkę tegorocznego spotkania wszyscy obecni obdarowani zostali polską biało-czerwoną flagą i praktycznymi gadżetami opatrzonymi logo miasta Gostynia. Burmistrzowi podziękowaliśmy oklaskami, a prezes GUTW podarował piękny album autorstwa gostynianina Marka Chwistka pt. „Park krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego”.

Tekst i zdjęcia Jolanta Gardyś

 

 

Mar

15

Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości – studenci GUTW w Sądzie Rejonowym w Gostyniu

Autor: Zbigniew Kosiński

W ramach realizacji programu Dzień Edukacji Prawnej 15 marca 2018 roku. studenci GUTW zaproszeni zostali na spotkanie w Sądzie Rejonowym w Gostyniu. W zabytkowych podwojach gostyńskiego sądu, wykład i zwiedzanie prowadził Prezes Sądu Rejonowego w Gostyniu Leszek Antkowiak.
Podczas wizyty, na dużej sali rozpraw, słuchacze zapoznali się ze strukturą sądu, z zagadnieniami prawa cywilnego, rodzinnego, karnego oraz jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości.
Udostępniono założenie togi: sędziowskiej, prokuratorskiej. Można było zasiąść przy stole sędziowskim, na ławie dla oskarżonych, na miejscu ławników, prokuratorów i widzów, co ku zadowoleniu przybyłych uwiecznione zostało na fotografiach. Studenci zadawali wiele pytań, na które otrzymali obszerne odpowiedzi. Sędzia Leszek Antkowiak wyjaśnił kilka zagadnień związanych m.in. z przebiegiem rozpraw, wyrokami, rolą ławników i sprawami dla nieletnich. Następnie w kilkuosobowych grupach przeszliśmy do pokoju niebieskiego, w którym przesłuchiwane są dzieci i osoby niepełnoletnie w obecności psychologa. Niektórzy ze słuchaczy byli w sądzie pierwszy raz. Pobyt w tych murach robi wrażenie.

Spotkanie zakończyło się miłym akcentem – podziękowaniem i wymianą pamiątek między SSR Leszkiem Antkowiakiem i zastępcą prezesa GUTW, Jolantą Gardyś.

napisała Barbara Kubiak,
zdjęcia udostępniła Jolanta Gardyś

Mar

6

Mediacje z niespodzianką

Autor: Zbigniew Kosiński

6 marca 2018 r. we wtorek o godz. 12.oo w Starej Piekarni odbyło się spotkanie z panią Anną Luczek – mediatorem sądowym z  Zielonej Góry. Temat, który zaprezentowała to „Metody rozwiązywania konfliktów”.

Spotkanie rozpoczął prezes Zbigniew Kosiński ciepło i z humorem witając naszego gościa i zebranych studentów. Zaprosił do wysłuchania wykładu życząc miłego odbioru.

Na wstępie dowiedzieliśmy się, skąd wzięły się zainteresowania Pani Anny mediacjami. Potem konkretnie omówiła na czym polega mediacja, kto ją zleca, jakie są jej etapy oraz jaką rolę pełni mediator. Prelegentka podkreślała, że działalność, którą obecnie prowadzi jest jej pasją. Jako mediator w swoim postępowaniu musi być zawsze bezstronna i neutralna. Podała kilka przykładów problemów, które przy pomocy mediacji  można rozwiązać. Gorąco zachęcała, abyśmy w razie konfliktów nie biegli od razu do sądu, lecz zdobyli się na rozmowę i wysłuchanie drugiej strony. Stwierdziła, że właśnie brak komunikacji werbalnej często jest przyczyną eskalacji konfliktu i jego finał ma miejsce w sądzie. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji. Zagadnięci przez p. Anię podawali propozycje rozwiązania pewnej nietypowej sytuacji, którą opisała. Na zakończenie prezes Z. Kosiński podziękował gościowi za ciekawy wykład wręczając tomik poezji Tadeusza Wujka i symboliczny kubek.

Spotkanie było też okazją do złożenia życzeń z okazji zbliżającego się Święta Kobiet. Dla Pań na zaimprowizowanej scenie wystąpił zespół Melodia pod przewodnictwem Sylwestra Jerzyka. Usłyszeliśmy znane już oraz nowe piosenki, a sala wtórowała śpiewającym. Była też kawa i ciastko, i miłe rozmowy. Zupełnie niespodziewanie, pod koniec spotkania, do mikrofonu podeszli panowie i na pożegnanie zaśpiewali dla pań parę wzruszających „kawałków”. Studenci wychodząc dziękowali za mile spędzony czas i ciekawy wykład.

tekst Bogumiła Matczak
zdjęcia Bogumiła Matczak, Jolanta Gardyś

Lut

15

zanieczyszczenia powietrza w Gostyniu i okolicy…

Autor: Zbigniew Kosiński

W Liceum  w Gostyń w dniu 15 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie dla studentów GUTW w związku z zanieczyszczeniem powietrza w Gostyniu i okolicy.
Wykład na w/w temat poprowadziła pani Katarzyna Miedziarek nauczyciel, opiekun Ekopracowni przy ZSO w Gostyniu i realizator projektu. Pracownia wyposażona jest w sprzęt specjalistyczny do prowadzenia badań. Dofinansowanie projektu jest z WFOŚiGW w Poznaniu przy współudziale Starostwa Powiatowego w Gostyniu wydział Ochrony Środowiska kierowany przez pana Andrzeja Szumskiego. Celem projektu jest monitorowanie środowiska przyrodniczego, opracowanie analiz i wyników badań. Studenci zapoznali się ze sprzętem oraz z zagrożeniami dla człowieka przebywającego w zanieczyszczonym środowisku. Szczegółowe informacje o badaniach umieszczone są na stronie www.logostyn.pl Naczelnik działu Ochrony Środowiska przy Starostwie przedstawił sposób zapobiegania temu zjawisku.
Na zakończenie prezes Z. Kosiński podziękował za pouczający wykład oraz studentom za tak liczne przybycie.
tekst: Barbara Kubiak
zdjęcia: Jolanta Gardyś