Gostyński Uniwersytet III Wieku

Archiwum kategorii: wykłady otwarte.

Decided to buy cialis online? The best price cialis online here. Buy cialis from us and save your money!

Cze

12

Zakończenie roku akademickiego 2017/2018

Autor: Zbigniew Kosiński

Zakończenie roku 2017/2018 Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przyszło  nam świętować w gmachu LO w Gostyniu ponieważ zbiegło się to z uroczystością 100-lecia „Niepodległości”.

Blisko 110 osób zaszczyciło swojąobecnością mury budynku szkoły. Wśród zaproszonych gości był Starosta Gostynia Robert Marcinkowski, Alfred Siama przewodniczący RP, Mirosław Żywicki – przewodniczący RM, dyrektor LO –Danuta Niedźwiedzińska, Katarzyna Grzybowsla – dyrektor Szkoły Muzycznej w Gostyniu, przedstawiciel Policji.

Zebranych gości i studentów powitał Prezes GUTW Zbigniew Kosiński, który przedstawił działalność Uniwersytetu wykorzystując sprzęt multimedialny. Prezentacja działalności GUTW przedstawiona na slajdach była bardzo ciekawa i kolorowa.
Student GUTW  Jan Nowacki  podziękował Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za ich pracę wręczając każdemu różę – był to miły gest. Następnie studenci usłyszeli podziękowania za pracę i życzenia miłych wakacji  od pana Starosty.

Pani dyrektor LO Danuta Niedźwiedzinska przedstawiła okolicznościowy, ciekawy, wykład „Fakty historyczne z okazji 100-lecia Niepodległości” a  chór „Melodia” działający przy GUTW przedstawił program słowno – muzyczny o podłożu patriotycznym.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie wszystkich uczestników przy kawie i ciasteczku. Słuchacze wspominali miniony rok akademicki i na zakończenie życzyli sobie wesołych i miłych wakacji.

tekst Barbara Kubiak
zdjęcia Bogumiła Matczak, Jolanta Gardyś, …..

Kwi

26

Zanieczyszczenia wody i gleby w Gostyniu i okolicy

Autor: Zbigniew Kosiński

26 kwietnia 2018r. grupa słuchaczy GUTW uczestniczyła w zajęciach warsztatowych a tematem spotkania to: „Zanieczyszczenia wody i gleby w Gostyniu i okolicy”.

Spotkanie odbyło się w LO, zajęcia prowadziła pani Katarzyna Miedziarek – nauczyciel tej szkoły. Słuchacze zapoznali się z profilami glebowymi, które przedstawiła i omówiła prowadząca. Dowiedzieliśmy się, że gleba przedstawiona widoczna na profilu to pionowy przekrój odsłaniający morfologię danej gleby i przylegającej do niej skały macierzystej.

Wyróżnia się w nim warstwę: orną, podglebia i skały macierzyste. W warstwie ornej występuje największa akumulacja związków organicznych. Właściwości warstwy podglebia zależą od czynników kształtujących glebę. Wyróżnia się w niej strefę górna i dolną.

Poznaliśmy gleby: bielicowe, brunatne, czarnoziemy. Po wprowadzeniu teoretycznym przestąpiliśmy do pracy w grupach. Jedna grupa badała stopień zanieczyszczenia powietrza na boisku szkolnym a druga grupa badała wodę i glebę,  których próbki przynieśli z sobą. Badania naszych próbek wykonywaliśmy po okiem „asystentów” (uczniów LO). Następnie była zmiana grup.  Było fajnie i wesoło.

Na zakończenie prezes GUTW Zbigniew Kosiński podziękował prowadzącej zajęcia pani Katarzynie Miedziarek za ciekawe warsztaty oraz studentom za ich zaangażowanie w zajęciach.

tekst: Barbara Kubiak

Kwi

19

Dwa łyki genetyki.

Autor: Zbigniew Kosiński

19 kwietnia 2018 r., w czwartek, o godz. 17.00, w LO słuchacze GUTW wysłuchali wykładu dr inż. Moniki Sikory pt. „Genetyka – co to takiego?”.

Prelegentka w przystępny sposób wprowadziła nas w skomplikowany świat genów, chromosomów, DNA, kodu genetycznego … i całej masy pojęć z tej dziedziny. Z uwagą słuchaliśmy, jak ta młoda dziedzina nauki (50 lat) zajmuje coraz ważniejsze miejsce w naszym życiu. Przede wszystkim pomaga zrozumieć wiele skomplikowanych procesów i oddaje nieocenione usługi w medycynie, hodowli i kryminalistyce. Prawdę mówiąc wszystkim przydałby się krótki chociaż kurs wiedzy genetycznej, aby prawidłowo interpretować zjawiska, które obserwujemy. Taka wiedza byłaby przydatna szczególnie politykom, którzy niekiedy wypowiadają się autorytatywnie w dziedzinie, o której nie mają pojęcia.

Pani Sikora na modelu ze sznurka pokazała i objaśniła działanie DNA, w którym zawarty jest przepis na człowieka i wszelkie istoty żywe. Wyjaśniła, że dzielenie ludzi na rasy nie ma żadnego naukowego uzasadnienia. Wytłumaczyła również, dlaczego przechowywanie krwi pępowinowej jest naciąganiem, bo jest skuteczniejszy sposób pozyskiwania komórek macierzystych.

Bardzo ciekawe były słowa o dziedziczeniu płci i różnych cech, a przede wszystkim chorób. Dowiedzieliśmy się, co robią genetycy, by tę młodą dziedzinę wykorzystać do walki z rakiem. Wyniki ich pracy są obiecujące, ale niestety na razie to drogie działania.

Dowiedzieliśmy się, że sami też klonujemy organizmy np. sadząc listki sępolii czyli fiołka afr. do ziemi uzyskujemy młode rośliny o DNA identycznym z rośliną macierzystą czyli klony.

Wykład był tak ciekawy, że słuchaliśmy w skupieniu 1,5 godziny, a na sali słychać było tylko oddechy.

Pani Sikora mocno podkreślała, ze 80% naszego zdrowia i kondycji bierze się z jedzenia. Zachęcała też do intensywnego ćwiczenia mózgu w każdym wieku, bo co prawda komórek w nim nie przybywa, ale powstają nowe połączenia między nimi i to daje nam sprawność intelektualną do końca życia.

Myślę, że nie damy spokoju Pani doktor Monice i jeszcze będziemy ja zapraszać, a słuchaczy UTW gorąco zachęcamy do wysłuchania kolejnej prezentacji. Naprawdę warto.

Na zakończenie spotkania Prezes Zbigniew Kosiński jak zawsze serdecznie podziękował prelegentce i zaprosił do dalszej współpracy. Myślę, że wyrazem naszego uznania były spontaniczne, gorące brawa, które prowadząca otrzymała zaraz po zakończeniu prezentacji.

Opracowała: Bogumiła Matczak
zdjęcia Bogumiła Matczak, Jolanta Gardyś

Kwi

12

Puszcza Białowieska…

Autor: Zbigniew Kosiński

W auli gostyńskiego LO 12 kwietnia 2018 r. studenci GUTW brali udział w wykładzie pani dr Anny Kujawy – pracownik Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu.

Temat wykładu bardzo ciekawy: „Puszcza Białowieska – skarb polskiej przyrody. Jak ją chronić dla przyszłych pokoleń„

Puszcza Białowieska to kompleks leśny położony na terenie Polski i Białorusi odznaczający się dużymi walorami przyrodniczymi i historycznymi. Powierzchnia Puszczy to 3.086 km2 i założenie 11 sierpnia 1932 r. Na terenie Puszczy występują nadleśnictwa: Hajnówka, Białowieża i Browsk, w których są lasy grądowe (dębowo- grabowe), drzewostan powyżej 100 lat. Na przestrzeni wieków Puszcza podlegała specjalnej ochronie, dzięki temu do początku XX wieku zachowały się lasy pochodzenia naturalnego a w nich największe zwierzę Europy – żubr. W Puszczy Białowiejskiej występuje martwe drewno – w obszarze ochrony ścisłej znajduje się 25% masy wszystkich drzew. Dzięki rozkładowi martwych pni do gleby wracają cenne substancje odżywcze przywracające jej żyzność. Martwe drewno to siedlisko różnych organizmów np. grzybów, bakterii i bezkręgowców. W Puszczy możemy spotkać relikty – organizmy żywe (roślinne i zwierzęce) zagrożone wyginięciem (zgniotek, sóweczka …)

Puszcza Białowieska to obiekt przyrodniczy wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESKO. W ten sposób doceniono wyjątkową, uniwersalną z punktu widzenia nauki, ochrony i piękna natury, wartość tego naturalnego lasu. Zachowana jest tu różnorodność biologiczna.

Występuje wolna populacja żubra europejskiego, który symbolizuje Puszczę Białowieską. Jako Polacy możemy być dumni.

Pani dr Anna Kujawa w bardzo ciekawy sposób przybliżyła studentom informacje na temat Puszczy Białowieskiej.

tekst Bogumiła Matczak
zdjęcia Jolanta Gardyś
 

Kwi

5

Spotkanie z Burmistrzem Gostynia

Autor: Zbigniew Kosiński

Ponad półtorej godziny trwało spotkanie 35 studentów GUTW z Burmistrzem Gostynia Jerzym Kulakiem w dniu 5 kwietnia 2018 r. na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Odbywają się tutaj m.in. sesje rady miejskiej, przebiegają czasem burzliwe dyskusje, zapadają ważne decyzje i postanowienia gostyńskich rajców. Większość czasu swojego wystąpienia Burmistrz poświęcił omówieniu dobrej wiadomości dotyczącej ogłoszeniu przetargu na długo oczekiwaną budowę obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej 434 i m.in. budowie wiaduktu za Świętą Górą przecinającego drogę do Piasków. Obwodnica będzie miała długość 8,4 km, a termin realizacji zadania to 2021 rok, na co zaplanowano 100 mln zł, w tym unijne dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wyniesie 85 mln złotych. Burmistrz podkreślał, że wspólna, 10-letnia praca gostyńskich samorządowców, w tym radnego sejmiku wojewódzkiego Pana Andrzeja Pośpieszyńskiego, przyniosła wymierne efekty. W dalszej części spotkania padało wiele pytań związanych z budżetem na rok 2018. Uzyskaliśmy informacje dotyczące przeznaczenia środków finansowych  na oświatę , na pomoc społeczną, a także na zadania inwestycyjne (realizowana będzie m.in. modernizacja stadionu, rozbudowa szkoły nr 1, budowa przedszkola na Pożegowie i ul. Górnej, budowa kanalizacji w Kunowie, rozbudowa Dziennego Domu Seniora).

Burmistrz poinformował ponadto, że dziesiątki imprez, koncertów wydarzeń i uroczystości przygotowała gmina Gostyń wraz z organizacjami pozarządowymi w tym roku dla mieszkańców naszego miasta i okolic. Okazje do świętowania są w tym roku aż trzy. Pierwsza, którą świętuje cała Polska to setna rocznica odzyskania przez nasz kraj niepodległości. W tym roku przypada także setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, dzięki któremu nasza mała ojczyzna znalazła się w granicach odradzającego się, po 123 latach niewoli, państwa. A kwiecień tego roku to 740. urodziny Gostynia. Mieszkańcy będą mieli okazję już w czerwcu dosłownie posmakować średniowiecznego życia podczas II Gostyńskiego Jarmarku Średniowiecznego. Świętować niepodległość będzie można także aktywnie – podczas biegu „Nasza Dycha”, Biegu Niepodległości czy ligi pływackiej. Nie zabraknie gry miejskiej, konkursu urodzinowego, który pierwszą odsłonę będzie miał w kwietniu, a zakończy się w listopadzie rozdaniem nagród. Będzie można zaczytać się na leżakach w parku przy szpitalu i w dolinie Kani, obejrzeć ciekawe wystawy, wysłuchać koncertów i radośnie świętować niepodległość. Wydarzenia rozpoczęły się już w marcu, a zakończą późną jesienią tego roku. Nie zabraknie także biało-czerwonych akcentów w przestrzeni miejskiej. Poinformował też, że harmonogram planowanych wydarzeń można znaleźć na specjalnej stronie internetowej  www.gostyn.pl/Niepodlegla. Do programu z pewnością dołączać będą koleje przedsięwzięcia i o każdym wydarzeniu szczegółowo będziemy także informować na naszym profilu facebook’owym „Dzieje się w Gostyniu” –  mówił Burmistrz Jerzy Kulak.

Na pamiątkę tegorocznego spotkania wszyscy obecni obdarowani zostali polską biało-czerwoną flagą i praktycznymi gadżetami opatrzonymi logo miasta Gostynia. Burmistrzowi podziękowaliśmy oklaskami, a prezes GUTW podarował piękny album autorstwa gostynianina Marka Chwistka pt. „Park krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego”.

Tekst i zdjęcia Jolanta Gardyś