Gostyński Uniwersytet III Wieku

Archiwum kategorii: wykłady otwarte.

Decided to buy cialis online? The best price cialis online here. Buy cialis from us and save your money!

Lut

1

DOBRY SŁUCH

Autor: Biderman Aleksandra

      Który ze zmysłów jest dla człowieka najważniejszy? – takim pytaniem skierowanym do słuchaczy GUTW rozpoczął swój wykład mgr Michał Samson – akustyk, przedstawiciel przedsiębiorstwa KIND. Wykład zatytułowany „Dobry słuch kluczem do komfortowego życia”  odbył się 1 lutego 2018 r. w ZSO w Gostyniu.

Odpowiadając na to pytanie, prowadzący polemizował z sugestią słuchaczy, którzy byli zdania, że to wzrok jest najważniejszy. Zauważył, że  osoby głuchonieme mają najbardziej ograniczone możliwości komunikacyjne.

     Następnie omówił budowę ucha, ilustrując swoje wywody odpowiednimi rysunkami i zdjęciami. Podkreślił, że kłopoty ze słyszeniem są skutkiem uszkodzenia rzęsek. Degradacja tych komórek słuchowych następuje pod wpływem silnego drgania błony podstawnej, wskutek czego rzęski się nie podnoszą i nie mogą przekazywać drgań błonie nadstawnej.

Bezpieczny poziom głośności to 85 decybeli. Granica niebezpieczna dla człowieka to 120 decybeli – granica bólu, start samolotu wywołuje hałas o poziomie 140 decybeli, a rozmowa to 65 decybeli.

Warto o tym wiedzieć, żyjemy bowiem w otoczeniu coraz bardziej głośnym. A właśnie hałas jest główną, choć nie jedyną przyczyną utraty słuchu. Inne przyczyny to palenie tytoniu, stres, niewłaściwe odżywianie, choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca, zaburzenia funkcji wątroby i nerek, wreszcie proces starzenia.

Najlepiej słyszymy około 20 roku życia. Po ukończeniu 30 r.ż. następuje ubytek słuchu w tempie ok. 1dB rocznie. Około 75% osób w wieku 75 lat ma kłopoty ze słuchem. Jest to więc poważny problem społeczny, ponieważ wskutek złego rozumienia mowy osoby te unikają kontaktów towarzyskich i zamykają się na świat zewnętrzny. Dlatego ważna jest profilaktyka: systematyczne badania słuchu, prowadzenie zdrowego trybu życia, unikanie hałasu i ochrona słuchu w głośnym otoczeniu. Badanie słuchu jest bezpłatne i bezbolesne, choć – niestety – aparaty słuchowe, te profesjonalne i dopasowane do indywidualnego pacjenta, są drogie. Jednak korzyści ze wspomagania słuchu są nie do przecenienia. Poprawa rozumienia mowy pozwala powrócić do funkcjonowania w społeczeństwie. Aparaty słuchowe są coraz lepsze, mniejsze i bardziej estetyczne.

Obecni na wykładzie wysłuchali go z dużym zainteresowaniem. Po wykładzie zadano prowadzącemu wiele pytań.

Dziękując za prelekcję Prezes Zarządu GUTW wręczył Michałowi Samsonowi upominek: kubek z logo GUTW oraz tomik poezji naszego kolegi Tadeusza. Wzruszony gość stwierdził, że taki upominek po spotkaniu otrzymał po raz pierwszy.

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne oraz firmowe notatniki i długopisy.

zrelacjonowała Halina Spichał
foto: Jolanta Gardyś, Bogumiła Matczak

 

Sty

18

„Szkice o gostyńskiej endecji”

Autor: Zbigniew Kosiński

„Szkice o gostyńskiej endecji”

18 stycznia 2018r. o godz. 17:00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbyło się spotkanie z historią poświęcone gostyńskiej endecji. Prelegentem był dyrektor Biblioteki Publicznej mgr Przemysław Pawlak, z wykształcenia historyk, w okresie studiów związany z formacjami neoendeckimi.

Na wstępie prezes GUTW Zbigniew Kosiński powitał historyka oraz zgromadzonych w sali słuchaczy.

Wykład składał się z 2 części. W pierwszej prowadzący wyjaśnił, skąd jego zainteresowanie tematem oraz gdzie znalazł informacje o działaczach endeckich ziemi gostyńskiej. Przybliżył też sylwetkę Romana Dmowskiego, nazywając go ojcem Narodowej Demokracji. Zaprezentował jego portret, mówiąc, że to pierwsza taka prezentacja w Gostyniu od 80 lat. Poznaliśmy założenia ruchu, który stworzył Roman Dmowski, oraz jego działalność. Ciekawe było odniesienie do Józefa Piłsudskiego i próba oceny jego „teoretycznej” demokracji po zamachu majowym w 1926r.

Prowadzący wykład stwierdził, że dziejowym osiągnięciem Dmowskiego było przygotowanie gruntu dla sprawy polskiej i w efekcie jego działań Polska odzyskała niepodległość.

Przywódca endeków wszystkie swoje najważniejsze poglądy zawarł w książkach „Myśli nowoczesnego Polaka” oraz „Niemcy, Rosja i kwestia polska”. Prelegent nazwał Dmowskiego najwybitniejszym polskim politykiem XX wieku.

Część druga spotkania poświęcona była działaniom endecji w Gostyniu. Pochyliliśmy się nad takimi nazwiskami jak Józef Woziwodzki ps. „Papież”, Mieczysław Hejnowicz zwany przez Niemców „polskim królem”, Franciszek Konieczny czy dr Marcin Gnatkiewicz. Podążając za narracją Przemysława Pawlaka, śledziliśmy działalność gostyńskich narodowców od 14 grudnia 1919r., kiedy odbyło się zebranie założycielskie Stronnictwa Narodowo – Demokratycznego, aż do 21 października, kiedy wielu gostyńskich narodowców rozstrzelano na  rynku w Gostyniu. Usłyszeliśmy wiele nazwisk, niektóre do dziś spotykamy wśród okolicznej ludności.

Prelegent podkreślał działalność szpiegowską władz i policji w stosunku do działaczy endeckich oraz represje, które ich spotykały.

Bardzo ciekawie działalność i sylwetki Józefa Woziwodzkiego i Mieczysława Hejnowicza opisane są w broszurze „Szkice o gostyńskiej endecji i postendeckie refleksje” autorstwa P. Pawlaka. Słuchacze obecni na wykładzie otrzymali ją w prezencie z autografem autora.

Na zakończenie obecni na wykładzie prezesi Zbyszek Kosiński i Jolanta Gardyś podziękowali prelegentowi za ciekawe ujęcie tematu, a słuchaczom za przybycie mimo niesprzyjającej aury.

Prowadzący otrzymał upominek oraz symboliczny kwiatek i obiecał kontynuację spotkań.

Opracowała: B. Matczak
zdjęcia

 

Lis

23

Racjonalne żywienie w zdrowiu i chorobie

Autor: Biderman Aleksandra

Taki temat miało spotkanie w czwartkowe popołudnie dnia 23 listopada w auli gostyńskiego liceum. Prowadził je farmaceuta ze szpitalnej apteki p. Arkadiusz Dodot oraz mgr Ewa Kaczmarek – dietetyk i psychodietetyk z Poznania.

Pan Arkadiusz przypomniał zebranym, jak należy spożywać leki przepisane przez lekarza tj. stosować się do zaleceń, czytać ulotki, leki przeterminowane składać w przeznaczonych pojemnikach np. w aptece.

Pani Ewa zwróciła uwagę na odpowiednie żywienie w zdrowiu i chorobie. Przypomniała, co wpływa negatywnie na zdrowie, żeby nie unikać ruchu, odpowiednio się odżywiać, robić okresowe badania, spożywać warzywa i owoce, pić dziennie najmniej 1,5l różnych płynów, zwracać uwagę przy zakupie produktów (termin i skład).

Prowadźmy zdrowy styl życia, bo „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Irena Matysiak

Zdjęcia Jolanta Gardyś

 

 

Maj

18

O Sybirakach

Autor: Biderman Aleksandra

18 maja w auli ZSO po raz drugi gościła u nas pani Danuta Poch. Jako mała dziewczynka została zesłana na Sybir i o tym wraz ze swoim mężem opowiadała.

zdjęcia Jolanta Gardyś

170518_171407 170518_171422 170518_171534 170518_171601 170518_182012 170518_182032 170518_182203 170518_182407 170518_182941 170518_183909

Maj

11

„In vitro…???”

Autor: Biderman Aleksandra

Wykład dra Wojciecha Mikulskiego pod tak intrygującym tytułem odbył się w auli ZSO w Gostyniu w czwartek 11 maja 2017 r. Zaskakujące były zwłaszcza liczne znaki zapytania, którym opatrzono  tytuł.

Prelegent zaraz na początku zaznaczył żartobliwie, że będzie mówił o seksie na poziomie komórki oraz że in vitro jest metodą neutralną etycznie. In vitro – dosłownie „w szkle” to termin  stosowany przy opisywaniu badań biologicznych. Oznacza procesy biologiczne przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych, poza organizmem. Przykładem procesu biologicznego odbywającego się in vitro jest odtwarzanie w laboratorium reakcji chemicznych normalnie zachodzących w komórkach organizmów lub praca z żywymi komórkami, wyizolowanymi z organizmu macierzystego i umieszczonymi w warunkach laboratoryjnych umożliwiających podtrzymywanie ich  życia.

Eksperymenty  takie przeprowadza się najpierw na komórkach  roślinnych, potem na zwierzęcych, na końcu na ludzkich.

Prelegent zaczął od przypomnienia  podstawowych wiadomości z biologii:  każda komórka zawiera jądro, w którym znajduje się zestaw chromosomów (46 u człowieka), które są nośnikami informacji genetycznej.

W dalszej części wykładu ilustrowanego rysunkami, schematami i wykresami omówił, na czym polega rozmnażanie wegetatywne czyli klonowanie, przypomniał historię owcy Dolly, hodowanie skóry z komórek macierzystych, wspomniał także o banku komórek macierzystych, który może być szansą na życie.

W ostatniej części wykładu poruszył zagadnienie krzyżowania między gatunkami oraz hodowania roślin odpornych np. na niektóre choroby. Podkreślił znaczenie bioróżnorodności, gdyż im większe zróżnicowanie, tym większa zdolność dostosowania się gatunku do zmieniających się warunków i gwarancja przetrwania.

Wykładu wysłuchało 30 studentów GUTW.

W podziękowaniu za wykład dr Wojciech Mikulski otrzymał różę i tomik poetycki Tadeusza Wujka z jego dedykacją.

zrelacjonowała Halina Spichał
zdjęcia Jolanta Gardyś