Gostyński Uniwersytet III Wieku

Archiwum kategorii: wykłady otwarte.

Decided to buy cialis online? The best price cialis online here. Buy cialis from us and save your money!

Mar

15

Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości – studenci GUTW w Sądzie Rejonowym w Gostyniu

Autor: Zbigniew Kosiński

W ramach realizacji programu Dzień Edukacji Prawnej 15 marca 2018 roku. studenci GUTW zaproszeni zostali na spotkanie w Sądzie Rejonowym w Gostyniu. W zabytkowych podwojach gostyńskiego sądu, wykład i zwiedzanie prowadził Prezes Sądu Rejonowego w Gostyniu Leszek Antkowiak.
Podczas wizyty, na dużej sali rozpraw, słuchacze zapoznali się ze strukturą sądu, z zagadnieniami prawa cywilnego, rodzinnego, karnego oraz jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości.
Udostępniono założenie togi: sędziowskiej, prokuratorskiej. Można było zasiąść przy stole sędziowskim, na ławie dla oskarżonych, na miejscu ławników, prokuratorów i widzów, co ku zadowoleniu przybyłych uwiecznione zostało na fotografiach. Studenci zadawali wiele pytań, na które otrzymali obszerne odpowiedzi. Sędzia Leszek Antkowiak wyjaśnił kilka zagadnień związanych m.in. z przebiegiem rozpraw, wyrokami, rolą ławników i sprawami dla nieletnich. Następnie w kilkuosobowych grupach przeszliśmy do pokoju niebieskiego, w którym przesłuchiwane są dzieci i osoby niepełnoletnie w obecności psychologa. Niektórzy ze słuchaczy byli w sądzie pierwszy raz. Pobyt w tych murach robi wrażenie.

Spotkanie zakończyło się miłym akcentem – podziękowaniem i wymianą pamiątek między SSR Leszkiem Antkowiakiem i zastępcą prezesa GUTW, Jolantą Gardyś.

napisała Barbara Kubiak,
zdjęcia udostępniła Jolanta Gardyś

Mar

6

Mediacje z niespodzianką

Autor: Zbigniew Kosiński

6 marca 2018 r. we wtorek o godz. 12.oo w Starej Piekarni odbyło się spotkanie z panią Anną Luczek – mediatorem sądowym z  Zielonej Góry. Temat, który zaprezentowała to „Metody rozwiązywania konfliktów”.

Spotkanie rozpoczął prezes Zbigniew Kosiński ciepło i z humorem witając naszego gościa i zebranych studentów. Zaprosił do wysłuchania wykładu życząc miłego odbioru.

Na wstępie dowiedzieliśmy się, skąd wzięły się zainteresowania Pani Anny mediacjami. Potem konkretnie omówiła na czym polega mediacja, kto ją zleca, jakie są jej etapy oraz jaką rolę pełni mediator. Prelegentka podkreślała, że działalność, którą obecnie prowadzi jest jej pasją. Jako mediator w swoim postępowaniu musi być zawsze bezstronna i neutralna. Podała kilka przykładów problemów, które przy pomocy mediacji  można rozwiązać. Gorąco zachęcała, abyśmy w razie konfliktów nie biegli od razu do sądu, lecz zdobyli się na rozmowę i wysłuchanie drugiej strony. Stwierdziła, że właśnie brak komunikacji werbalnej często jest przyczyną eskalacji konfliktu i jego finał ma miejsce w sądzie. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji. Zagadnięci przez p. Anię podawali propozycje rozwiązania pewnej nietypowej sytuacji, którą opisała. Na zakończenie prezes Z. Kosiński podziękował gościowi za ciekawy wykład wręczając tomik poezji Tadeusza Wujka i symboliczny kubek.

Spotkanie było też okazją do złożenia życzeń z okazji zbliżającego się Święta Kobiet. Dla Pań na zaimprowizowanej scenie wystąpił zespół Melodia pod przewodnictwem Sylwestra Jerzyka. Usłyszeliśmy znane już oraz nowe piosenki, a sala wtórowała śpiewającym. Była też kawa i ciastko, i miłe rozmowy. Zupełnie niespodziewanie, pod koniec spotkania, do mikrofonu podeszli panowie i na pożegnanie zaśpiewali dla pań parę wzruszających „kawałków”. Studenci wychodząc dziękowali za mile spędzony czas i ciekawy wykład.

tekst Bogumiła Matczak
zdjęcia Bogumiła Matczak, Jolanta Gardyś

Lut

15

zanieczyszczenia powietrza w Gostyniu i okolicy…

Autor: Zbigniew Kosiński

W Liceum  w Gostyń w dniu 15 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie dla studentów GUTW w związku z zanieczyszczeniem powietrza w Gostyniu i okolicy.
Wykład na w/w temat poprowadziła pani Katarzyna Miedziarek nauczyciel, opiekun Ekopracowni przy ZSO w Gostyniu i realizator projektu. Pracownia wyposażona jest w sprzęt specjalistyczny do prowadzenia badań. Dofinansowanie projektu jest z WFOŚiGW w Poznaniu przy współudziale Starostwa Powiatowego w Gostyniu wydział Ochrony Środowiska kierowany przez pana Andrzeja Szumskiego. Celem projektu jest monitorowanie środowiska przyrodniczego, opracowanie analiz i wyników badań. Studenci zapoznali się ze sprzętem oraz z zagrożeniami dla człowieka przebywającego w zanieczyszczonym środowisku. Szczegółowe informacje o badaniach umieszczone są na stronie www.logostyn.pl Naczelnik działu Ochrony Środowiska przy Starostwie przedstawił sposób zapobiegania temu zjawisku.
Na zakończenie prezes Z. Kosiński podziękował za pouczający wykład oraz studentom za tak liczne przybycie.
tekst: Barbara Kubiak
zdjęcia: Jolanta Gardyś

Lut

1

DOBRY SŁUCH

Autor: Biderman Aleksandra

      Który ze zmysłów jest dla człowieka najważniejszy? – takim pytaniem skierowanym do słuchaczy GUTW rozpoczął swój wykład mgr Michał Samson – akustyk, przedstawiciel przedsiębiorstwa KIND. Wykład zatytułowany „Dobry słuch kluczem do komfortowego życia”  odbył się 1 lutego 2018 r. w ZSO w Gostyniu.

Odpowiadając na to pytanie, prowadzący polemizował z sugestią słuchaczy, którzy byli zdania, że to wzrok jest najważniejszy. Zauważył, że  osoby głuchonieme mają najbardziej ograniczone możliwości komunikacyjne.

     Następnie omówił budowę ucha, ilustrując swoje wywody odpowiednimi rysunkami i zdjęciami. Podkreślił, że kłopoty ze słyszeniem są skutkiem uszkodzenia rzęsek. Degradacja tych komórek słuchowych następuje pod wpływem silnego drgania błony podstawnej, wskutek czego rzęski się nie podnoszą i nie mogą przekazywać drgań błonie nadstawnej.

Bezpieczny poziom głośności to 85 decybeli. Granica niebezpieczna dla człowieka to 120 decybeli – granica bólu, start samolotu wywołuje hałas o poziomie 140 decybeli, a rozmowa to 65 decybeli.

Warto o tym wiedzieć, żyjemy bowiem w otoczeniu coraz bardziej głośnym. A właśnie hałas jest główną, choć nie jedyną przyczyną utraty słuchu. Inne przyczyny to palenie tytoniu, stres, niewłaściwe odżywianie, choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca, zaburzenia funkcji wątroby i nerek, wreszcie proces starzenia.

Najlepiej słyszymy około 20 roku życia. Po ukończeniu 30 r.ż. następuje ubytek słuchu w tempie ok. 1dB rocznie. Około 75% osób w wieku 75 lat ma kłopoty ze słuchem. Jest to więc poważny problem społeczny, ponieważ wskutek złego rozumienia mowy osoby te unikają kontaktów towarzyskich i zamykają się na świat zewnętrzny. Dlatego ważna jest profilaktyka: systematyczne badania słuchu, prowadzenie zdrowego trybu życia, unikanie hałasu i ochrona słuchu w głośnym otoczeniu. Badanie słuchu jest bezpłatne i bezbolesne, choć – niestety – aparaty słuchowe, te profesjonalne i dopasowane do indywidualnego pacjenta, są drogie. Jednak korzyści ze wspomagania słuchu są nie do przecenienia. Poprawa rozumienia mowy pozwala powrócić do funkcjonowania w społeczeństwie. Aparaty słuchowe są coraz lepsze, mniejsze i bardziej estetyczne.

Obecni na wykładzie wysłuchali go z dużym zainteresowaniem. Po wykładzie zadano prowadzącemu wiele pytań.

Dziękując za prelekcję Prezes Zarządu GUTW wręczył Michałowi Samsonowi upominek: kubek z logo GUTW oraz tomik poezji naszego kolegi Tadeusza. Wzruszony gość stwierdził, że taki upominek po spotkaniu otrzymał po raz pierwszy.

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne oraz firmowe notatniki i długopisy.

zrelacjonowała Halina Spichał
foto: Jolanta Gardyś, Bogumiła Matczak

 

Sty

18

„Szkice o gostyńskiej endecji”

Autor: Zbigniew Kosiński

18 stycznia 2018r. o godz. 17.oo w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbyło się spotkanie z historią poświęcone gostyńskiej endecji. Prelegentem był dyrektor Biblioteki Publicznej mgr Przemysław Pawlak, z wykształcenia historyk, w okresie studiów związany z formacjami neoendeckimi.

Na wstępie prezes GUTW Zbigniew Kosiński powitał historyka oraz zgromadzonych w sali słuchaczy.

Wykład składał się z 2 części. W pierwszej prowadzący wyjaśnił, skąd jego zainteresowanie tematem oraz gdzie znalazł informacje o działaczach endeckich ziemi gostyńskiej. Przybliżył też sylwetkę Romana Dmowskiego, nazywając go ojcem Narodowej Demokracji. Zaprezentował jego portret, mówiąc, że to pierwsza taka prezentacja w Gostyniu od 80 lat. Poznaliśmy założenia ruchu, który stworzył Roman Dmowski, oraz jego działalność. Ciekawe było odniesienie do Józefa Piłsudskiego i próba oceny jego „teoretycznej” demokracji po zamachu majowym w 1926r.

Prowadzący wykład stwierdził, że dziejowym osiągnięciem Dmowskiego było przygotowanie gruntu dla sprawy polskiej i w efekcie jego działań Polska odzyskała niepodległość.

Przywódca endeków wszystkie swoje najważniejsze poglądy zawarł w książkach „Myśli nowoczesnego Polaka” oraz „Niemcy, Rosja i kwestia polska”. Prelegent nazwał Dmowskiego najwybitniejszym polskim politykiem XX wieku.

Część druga spotkania poświęcona była działaniom endecji w Gostyniu. Pochyliliśmy się nad takimi nazwiskami jak Józef Woziwodzki ps. „Papież”, Mieczysław Hejnowicz zwany przez Niemców „polskim królem”, Franciszek Konieczny czy dr Marcin Gnatkiewicz. Podążając za narracją Przemysława Pawlaka, śledziliśmy działalność gostyńskich narodowców od 14 grudnia 1919r., kiedy odbyło się zebranie założycielskie Stronnictwa Narodowo – Demokratycznego, aż do 21 października, kiedy wielu gostyńskich narodowców rozstrzelano na  rynku w Gostyniu. Usłyszeliśmy wiele nazwisk, niektóre do dziś spotykamy wśród okolicznej ludności.

Prelegent podkreślał działalność szpiegowską władz i policji w stosunku do działaczy endeckich oraz represje, które ich spotykały.

Bardzo ciekawie działalność i sylwetki Józefa Woziwodzkiego i Mieczysława Hejnowicza opisane są w broszurze „Szkice o gostyńskiej endecji i postendeckie refleksje” autorstwa P. Pawlaka. Słuchacze obecni na wykładzie otrzymali ją w prezencie z autografem autora.

Na zakończenie obecni na wykładzie prezesi Zbyszek Kosiński i Jolanta Gardyś podziękowali prelegentowi za ciekawe ujęcie tematu, a słuchaczom za przybycie mimo niesprzyjającej aury.

Prowadzący otrzymał upominek oraz symboliczny kwiatek i obiecał kontynuację spotkań.

opracowała: B. Matczak
zdjęcia