Gostyński Uniwersytet III Wieku

Archiwum kategorii: wykłady otwarte.

Decided to buy cialis online? The best price cialis online here. Buy cialis from us and save your money!

Kwi

19

Dwa łyki genetyki.

Autor: Zbigniew Kosiński

19 kwietnia 2018 r., w czwartek, o godz. 17.00, w LO słuchacze GUTW wysłuchali wykładu dr inż. Moniki Sikory pt. „Genetyka – co to takiego?”.

Prelegentka w przystępny sposób wprowadziła nas w skomplikowany świat genów, chromosomów, DNA, kodu genetycznego … i całej masy pojęć z tej dziedziny. Z uwagą słuchaliśmy, jak ta młoda dziedzina nauki (50 lat) zajmuje coraz ważniejsze miejsce w naszym życiu. Przede wszystkim pomaga zrozumieć wiele skomplikowanych procesów i oddaje nieocenione usługi w medycynie, hodowli i kryminalistyce. Prawdę mówiąc wszystkim przydałby się krótki chociaż kurs wiedzy genetycznej, aby prawidłowo interpretować zjawiska, które obserwujemy. Taka wiedza byłaby przydatna szczególnie politykom, którzy niekiedy wypowiadają się autorytatywnie w dziedzinie, o której nie mają pojęcia.

Pani Sikora na modelu ze sznurka pokazała i objaśniła działanie DNA, w którym zawarty jest przepis na człowieka i wszelkie istoty żywe. Wyjaśniła, że dzielenie ludzi na rasy nie ma żadnego naukowego uzasadnienia. Wytłumaczyła również, dlaczego przechowywanie krwi pępowinowej jest naciąganiem, bo jest skuteczniejszy sposób pozyskiwania komórek macierzystych.

Bardzo ciekawe były słowa o dziedziczeniu płci i różnych cech, a przede wszystkim chorób. Dowiedzieliśmy się, co robią genetycy, by tę młodą dziedzinę wykorzystać do walki z rakiem. Wyniki ich pracy są obiecujące, ale niestety na razie to drogie działania.

Dowiedzieliśmy się, że sami też klonujemy organizmy np. sadząc listki sępolii czyli fiołka afr. do ziemi uzyskujemy młode rośliny o DNA identycznym z rośliną macierzystą czyli klony.

Wykład był tak ciekawy, że słuchaliśmy w skupieniu 1,5 godziny, a na sali słychać było tylko oddechy.

Pani Sikora mocno podkreślała, ze 80% naszego zdrowia i kondycji bierze się z jedzenia. Zachęcała też do intensywnego ćwiczenia mózgu w każdym wieku, bo co prawda komórek w nim nie przybywa, ale powstają nowe połączenia między nimi i to daje nam sprawność intelektualną do końca życia.

Myślę, że nie damy spokoju Pani doktor Monice i jeszcze będziemy ja zapraszać, a słuchaczy UTW gorąco zachęcamy do wysłuchania kolejnej prezentacji. Naprawdę warto.

Na zakończenie spotkania Prezes Zbigniew Kosiński jak zawsze serdecznie podziękował prelegentce i zaprosił do dalszej współpracy. Myślę, że wyrazem naszego uznania były spontaniczne, gorące brawa, które prowadząca otrzymała zaraz po zakończeniu prezentacji.

Opracowała: Bogumiła Matczak
zdjęcia Bogumiła Matczak, Jolanta Gardyś

Kwi

12

Puszcza Białowieska…

Autor: Zbigniew Kosiński

W auli gostyńskiego LO 12 kwietnia 2018 r. studenci GUTW brali udział w wykładzie pani dr Anny Kujawy – pracownik Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu.

Temat wykładu bardzo ciekawy: „Puszcza Białowieska – skarb polskiej przyrody. Jak ją chronić dla przyszłych pokoleń„

Puszcza Białowieska to kompleks leśny położony na terenie Polski i Białorusi odznaczający się dużymi walorami przyrodniczymi i historycznymi. Powierzchnia Puszczy to 3.086 km2 i założenie 11 sierpnia 1932 r. Na terenie Puszczy występują nadleśnictwa: Hajnówka, Białowieża i Browsk, w których są lasy grądowe (dębowo- grabowe), drzewostan powyżej 100 lat. Na przestrzeni wieków Puszcza podlegała specjalnej ochronie, dzięki temu do początku XX wieku zachowały się lasy pochodzenia naturalnego a w nich największe zwierzę Europy – żubr. W Puszczy Białowiejskiej występuje martwe drewno – w obszarze ochrony ścisłej znajduje się 25% masy wszystkich drzew. Dzięki rozkładowi martwych pni do gleby wracają cenne substancje odżywcze przywracające jej żyzność. Martwe drewno to siedlisko różnych organizmów np. grzybów, bakterii i bezkręgowców. W Puszczy możemy spotkać relikty – organizmy żywe (roślinne i zwierzęce) zagrożone wyginięciem (zgniotek, sóweczka …)

Puszcza Białowieska to obiekt przyrodniczy wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESKO. W ten sposób doceniono wyjątkową, uniwersalną z punktu widzenia nauki, ochrony i piękna natury, wartość tego naturalnego lasu. Zachowana jest tu różnorodność biologiczna.

Występuje wolna populacja żubra europejskiego, który symbolizuje Puszczę Białowieską. Jako Polacy możemy być dumni.

Pani dr Anna Kujawa w bardzo ciekawy sposób przybliżyła studentom informacje na temat Puszczy Białowieskiej.

tekst Bogumiła Matczak
zdjęcia Jolanta Gardyś
 

Kwi

5

Spotkanie z Burmistrzem Gostynia

Autor: Zbigniew Kosiński

Ponad półtorej godziny trwało spotkanie 35 studentów GUTW z Burmistrzem Gostynia Jerzym Kulakiem w dniu 5 kwietnia 2018 r. na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Odbywają się tutaj m.in. sesje rady miejskiej, przebiegają czasem burzliwe dyskusje, zapadają ważne decyzje i postanowienia gostyńskich rajców. Większość czasu swojego wystąpienia Burmistrz poświęcił omówieniu dobrej wiadomości dotyczącej ogłoszeniu przetargu na długo oczekiwaną budowę obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej 434 i m.in. budowie wiaduktu za Świętą Górą przecinającego drogę do Piasków. Obwodnica będzie miała długość 8,4 km, a termin realizacji zadania to 2021 rok, na co zaplanowano 100 mln zł, w tym unijne dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wyniesie 85 mln złotych. Burmistrz podkreślał, że wspólna, 10-letnia praca gostyńskich samorządowców, w tym radnego sejmiku wojewódzkiego Pana Andrzeja Pośpieszyńskiego, przyniosła wymierne efekty. W dalszej części spotkania padało wiele pytań związanych z budżetem na rok 2018. Uzyskaliśmy informacje dotyczące przeznaczenia środków finansowych  na oświatę , na pomoc społeczną, a także na zadania inwestycyjne (realizowana będzie m.in. modernizacja stadionu, rozbudowa szkoły nr 1, budowa przedszkola na Pożegowie i ul. Górnej, budowa kanalizacji w Kunowie, rozbudowa Dziennego Domu Seniora).

Burmistrz poinformował ponadto, że dziesiątki imprez, koncertów wydarzeń i uroczystości przygotowała gmina Gostyń wraz z organizacjami pozarządowymi w tym roku dla mieszkańców naszego miasta i okolic. Okazje do świętowania są w tym roku aż trzy. Pierwsza, którą świętuje cała Polska to setna rocznica odzyskania przez nasz kraj niepodległości. W tym roku przypada także setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, dzięki któremu nasza mała ojczyzna znalazła się w granicach odradzającego się, po 123 latach niewoli, państwa. A kwiecień tego roku to 740. urodziny Gostynia. Mieszkańcy będą mieli okazję już w czerwcu dosłownie posmakować średniowiecznego życia podczas II Gostyńskiego Jarmarku Średniowiecznego. Świętować niepodległość będzie można także aktywnie – podczas biegu „Nasza Dycha”, Biegu Niepodległości czy ligi pływackiej. Nie zabraknie gry miejskiej, konkursu urodzinowego, który pierwszą odsłonę będzie miał w kwietniu, a zakończy się w listopadzie rozdaniem nagród. Będzie można zaczytać się na leżakach w parku przy szpitalu i w dolinie Kani, obejrzeć ciekawe wystawy, wysłuchać koncertów i radośnie świętować niepodległość. Wydarzenia rozpoczęły się już w marcu, a zakończą późną jesienią tego roku. Nie zabraknie także biało-czerwonych akcentów w przestrzeni miejskiej. Poinformował też, że harmonogram planowanych wydarzeń można znaleźć na specjalnej stronie internetowej  www.gostyn.pl/Niepodlegla. Do programu z pewnością dołączać będą koleje przedsięwzięcia i o każdym wydarzeniu szczegółowo będziemy także informować na naszym profilu facebook’owym „Dzieje się w Gostyniu” –  mówił Burmistrz Jerzy Kulak.

Na pamiątkę tegorocznego spotkania wszyscy obecni obdarowani zostali polską biało-czerwoną flagą i praktycznymi gadżetami opatrzonymi logo miasta Gostynia. Burmistrzowi podziękowaliśmy oklaskami, a prezes GUTW podarował piękny album autorstwa gostynianina Marka Chwistka pt. „Park krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego”.

Tekst i zdjęcia Jolanta Gardyś

 

 

Mar

20

Formy pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym

Autor: Zbigniew Kosiński

20 marca 2018 r. w Starej Piekarni – Mirosław Sobkowiak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przedstawił studentom GUTW problem niepełnosprawności na terenie powiatu gostyńskiego oraz formy pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym.

Prelegent przypomniał, że za  niepełnosprawną uważa się osobę z naruszoną sprawnością organizmu (trwale lub okresowo), utrudniającą bądź ograniczającą zdolność do pracy i wypełniania ról społecznych, jeżeli uzyskała orzeczenie:

  1. a) niezdolności do pracy orzeczonej przez lekarza orzecznika ZUS:

– orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (I grupa inwalidzka),
– orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (II grupa inwalidzka),
– orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy (III grupa inwalidzka);

  1. b) zakwalifikowaniu przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności do jednego ze stopni niepełnosprawności:

– znacznego,
– umiarkowanego,
– lekkiego;

  1. c) o zakwalifikowaniu do osób niepełnosprawnych przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia.

Dyrektor PCPR  przedstawił też informację o skali zjawiska niepełnosprawności w powiecie gostyńskim, w którym ok. 14,5 % mieszkańców to osoby z niepełnosprawnością. Zauważył, że procentowy wskaźnik niepełnosprawności w powiecie gostyńskim wskazuje, że to zjawisko w powiecie kształtuje się w podobnej skali jak w Wielkopolsce, Polsce, czy nawet w Europie.

Omówił też dane dotyczące poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu gostyńskiego (zob. tabela).

Wskazał też wyniki ankiety przeprowadzonej w środowisku osób z niepełnosprawnością wskazującej na najważniejsze ich potrzeby.  Na pierwszym miejscu wśród potrzeb wymieniono wsparcie finansowe, np. renty socjalne, różne formy zasiłków oraz dofinansowania do: zakupu leków i artykułów medycznych, likwidację barier architektonicznych i wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne.

W drugiej części wykładu dyrektor PCPR  przedstawił różne formy wsparcia udzielane osobom niepełnosprawnym  i  ich rodzinom na terenie powiatu gostyńskiego, od domów pomocy społecznej w Chumiętkach, Chwałkowie, Rogowie i Zimnowodzie począwszy, przez działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach i Środowiskowych Domów Samopomocy w Chwałkowie i w Gostyniu po wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, usługi opiekuńcze, dofinansowania i inne formy pomocy, w tym świadczone przez organizacje pozarządowe. Przypomniał, że w samym 2017 r. z różnych form wsparcia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu skorzystało blisko 4 tysiące osób z niepełnosprawnością.

Trzecią część spotkania wypełniły odpowiedzi na liczne pytania studentów UTW w Gostyniu, dotyczące m.in. dofinansowań, priorytetów, procedur, działalności organizacji pozarządowych oraz programów i projektów realizowanych na terenie powiatu gostyńskiego. Podkreślił, że priorytetem w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnością w 2018 r. w powiecie gostyńskim jest rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością, umożliwiająca pełne lub częściowe usamodzielnianie się osób korzystających z dofinansowań. Ważne jest też likwidowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w miejscach zamieszkania osób z niepełnosprawnością, gdyż koszty tych zadań znacząco przekraczają możliwości finansowe rodzin osób z niepełnosprawnością. Ze względu na niewystarczające w stosunku do potrzeb środki, zwłaszcza na dofinansowania do udziału w dwutygodniowych turnusach rehabilitacyjnych, zalecił też korzystanie z wyjazdów trzytygodniowych do sanatoriów, dofinansowywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Spotkanie zakończyły głośne brawa dla prowadzącego, będące wyrazem podziękowania.

Informacje i zdjęcia na podstawie prezentacji M. Sobkowiaka przekazała Jolanta Gardyś
 

Mar

15

Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości – studenci GUTW w Sądzie Rejonowym w Gostyniu

Autor: Zbigniew Kosiński

W ramach realizacji programu Dzień Edukacji Prawnej 15 marca 2018 roku. studenci GUTW zaproszeni zostali na spotkanie w Sądzie Rejonowym w Gostyniu. W zabytkowych podwojach gostyńskiego sądu, wykład i zwiedzanie prowadził Prezes Sądu Rejonowego w Gostyniu Leszek Antkowiak.
Podczas wizyty, na dużej sali rozpraw, słuchacze zapoznali się ze strukturą sądu, z zagadnieniami prawa cywilnego, rodzinnego, karnego oraz jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości.
Udostępniono założenie togi: sędziowskiej, prokuratorskiej. Można było zasiąść przy stole sędziowskim, na ławie dla oskarżonych, na miejscu ławników, prokuratorów i widzów, co ku zadowoleniu przybyłych uwiecznione zostało na fotografiach. Studenci zadawali wiele pytań, na które otrzymali obszerne odpowiedzi. Sędzia Leszek Antkowiak wyjaśnił kilka zagadnień związanych m.in. z przebiegiem rozpraw, wyrokami, rolą ławników i sprawami dla nieletnich. Następnie w kilkuosobowych grupach przeszliśmy do pokoju niebieskiego, w którym przesłuchiwane są dzieci i osoby niepełnoletnie w obecności psychologa. Niektórzy ze słuchaczy byli w sądzie pierwszy raz. Pobyt w tych murach robi wrażenie.

Spotkanie zakończyło się miłym akcentem – podziękowaniem i wymianą pamiątek między SSR Leszkiem Antkowiakiem i zastępcą prezesa GUTW, Jolantą Gardyś.

napisała Barbara Kubiak,
zdjęcia udostępniła Jolanta Gardyś