Gostyński Uniwersytet III Wieku

Archiwum kategorii: wydarzenia.

Looking for where to buy a levitra without a prescription? Buy canada levitra online pharmacy now. Bonus - free shipping levitra.

Maj

24

walne zebranie

Autor: Zbigniew Kosiński

Studentów GUTW, zebranych w Szkole Muzycznej, w imieniu Dyrekcji powitała pani Maria Markowska, nauczyciel tej szkoły. Zaprosiła nas na występ 2 uczniów i ich nauczycieli. Był to miły akcent na początek.

Walne zebranie rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu GUTW. Następnie prezes Zbigniew Kosiński powitał zebranych i stwierdził brak quorum. Wobec powyższego, zgodnie z regulaminem, zaproponował przerwę w obradach.

Po przerwie asygnował na przewodniczącą zebrania Jolantę Gardyś, która na sekretarzy zebrania zaproponowała Barbarę Kubiak i Bogumiłę Matczak. Wszystkie osoby zostały przyjęte przez aklamację. Regulamin Walnego Zebrania oraz porządek obrad przedstawiła Jolanta Gardyś. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 oraz plany budżetu na rok przyszły odczytała skarbnik Maria Leśniewska. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej odczytała Aleksandra Biderman. Sprawozdanie z działalności GUTW urozmaicone prezentacją zdjęć oraz plany na rok przyszły przedstawił prezes Zbigniew Kosiński. O zmianach w statucie poinformowali prezes Z. Kosiński i Jolanta Gardyś. Zostały one przyjęte przez ogół w postaci uchwał.

W wolnych głosach i wnioskach wystąpił Jan Nowacki. Przedstawił krótko procedurę sprawdzania projektów przez gminną komisję. Zwrócił uwagę słuchaczy na ogrom pracy wkładanej przez piszących projekty i podziękował Zarządowi za pracę na rzecz całego Uniwersytetu. Prezes w kilku zdaniach przedstawił działalność zespołu Melodia, podziękował kierownikowi muzycznemu Sylwestrowi Jerzykowi oraz prowadzącej zespół Krystynie Adamczak. Prosił także o liczniejsze uczestnictwo w wykładach i spotkaniach. Sugerował, aby w autobusie pozostawiać pierwsze 4 miejsca dla organizatorów. W wypadku rezygnacji z imprezy odpowiednio wcześniej o tym poinformować.

Na zakończenie zebrania zespół „Melodia” zaśpiewał kilka piosenek, po czym wszyscy udali się na kawę i herbatę, które serwował Zakład Zielarski „Kawon”. Od „Kawonu” otrzymaliśmy też upominki w postaci pakietu herbatek ziołowych z broszurą. Po degustacji na życzenie słuchaczy zespół „Melodia’ wystąpił ponownie zbierając niekończące się oklaski. Tym radosnym akcentem zebranie zakończono.

tekst: Bogumiła Matczak
zdjęcia: Irmina Baszyńska, Bogumiła Matczak

Gru

21

Przedstawienie świąteczne

Autor: Biderman Aleksandra

21 grudnia 2017 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego o godz. 17.00 specjalnie dla nas wystąpiła grupa teatralna MPF z przedstawieniem świątecznym. Wprowadzenie do tego przedstawienia wygłosił katecheta i wikariusz z kościoła pw. Świętego Ducha, ksiądz Karol Świergosz.

Zdjęcia Jolanta Gardyś

 

Gru

13

Spotkanie Bożonarodzeniowe

Autor: Biderman Aleksandra

13 grudnia 2018 roku spotkaliśmy się w Szkole Muzycznej by wysłuchać mini koncertu oraz podzielić się opłatkiem.

Zdjęcia Jolanta Gardyś

 

Gru

7

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Autor: Biderman Aleksandra

W dniu 7 grudnia 2017 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego odbyło się kolejne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze przy obecności 84 członków Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Zebranych powitał prezes Zbigniew Kosiński. Przewodniczącą zebrania została Jolanta Gardyś, sekretarzami: Aleksandra Biderman oraz Krystyna Adamczak. Sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe Stowarzyszenia za ubiegłą kadencję przedstawił prezes Zbigniew Kosiński. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Kramarska odczytała protokół rewizyjny za okres I półrocza 2017 roku. Zarząd jednomyślnie otrzymał absolutorium. Regulamin wyborów przedstawiła członek Zarządu Krystyna Polus. Przystąpiono do wyborów. Z sali padły nazwiska kandydatów: Kramarska Irena, Kubiak Barbara, Kosiński Zbigniew, Gardyś Jolanta, Adamczak Krystyna, Kapała Barbara, Wujek Tadeusz, Biderman Aleksandra, Knapkiewicz Ewa, Nowak Maria, Leśniewska Maria, Bartoszak Janina, Polus Krystyna, Nowacki Jan, Wujek Maria. Prezes zgłosił kandydaturę nieobecnej Matczak Bogumiły (wyraziła zgodę na kandydowanie). Zgody na kandydowanie nie wyrazili: Kapała Barbara, Wujek Tadeusz, Biderman Aleksandra, Nowak Maria. Bartoszak Janina, Nowacki Jan i Wujek Maria. Do Komisji Rewizyjnej zgłoszone zostały: Biderman Aleksandra, Staniaszek Irena, nieobecna Waleńska Maria – (wyraziła zgodę na kandydowanie). Głosowanie obecnych pokazało, że jednomyślnie zatwierdzili 9-osobowy skład nowego Zarządu. Osoby podane do Komisji Rewizyjnej również zostały zatwierdzone przez członków GUTW z jednym głosem wstrzymującym się. Prezesem pozostał, jak dotychczas, Zbigniew Kosiński. Jego zastępcami: Jolanta Gardyś i Ewa Knapkiewicz. Co do dalszych funkcji w Zarządzie sprawa rozstrzygnie się na najbliższym spotkaniu, gdyż nieobecna, Bogumiła Matczak, nie była na walnym zebraniu. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej znana będzie również później. Po raz pierwszy w historii naszego Uniwersytetu uchwałą nr WZ – 171207/8 na wniosek Zarządu nadano Tadeuszowi Wujkowi tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Tadeusz Wujek był jednym z założycieli Uniwersytetu i od samego początku działał w Zarządzie. Laudację wygłosiła Jolanta Gardyś. Były podziękowania dla Tadeusza i bukiet kwiatów. Osoby odchodzące z Zarządu: Barbara Kapała, Biderman Aleksandra, Tadeusz Wujek oraz Irena Kramarska z Komisji Rewizyjnej również otrzymały wiązanki kwiatów.

W wolnych głosach i wnioskach głos zabrała Halina Spichał. Pochwaliła organizację ostatniej wycieczki do Świdnicy, Jaworu i Gross Rosen. Proponowała organizowanie większej ilości 1-dniowych wycieczek oraz większej ilości wykładów. Prezes w odpowiedzi obiecał rozpatrzyć te wnioski.

Prezes podziękował zebranym za przybycie i na tym zakończono Walne Zebranie.

Tekst i zdjęcia Aleksandra Biderman

Tekst Aleksandra Biderman
Zdjęcia: Halina Spichał, Biderman Aleksandra

 

Lis

13

Aktywność fizyczna i psychiczna seniorów

Autor: Biderman Aleksandra

13 listopada 2017 r. na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie 5. członków Zarządu wzięło udział w Sympozjum pt. „Aktywność fizyczna i psychiczna seniorów” zorganizowanym w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie. Założeniem sympozjum było uświadomienie seniorom słuszności aktywnego stylu życia. W holu obejrzeć mogliśmy prace Sekcji Rękodzieła oraz wystawę Sekcji Fotograficznej pt. „Zabytkowe elementy w architekturze miasta Leszna”.

Sympozjum współfinansowane zostało ze środków Miasta Leszna oraz objęte honorowym patronatem Prezydenta Łukasza Borowiaka.

Jako pierwsza wystąpiła Maria Zielony, prezes UTW z Leszna. Powitała wszystkich przybyłych z Leszna, ale również przedstawicieli Uniwersytetów z Góry, Wschowy, Gostynia i Rawicza. Po niej głos zabrał Piotr Jóźwiak – wiceprezydent Miasta Leszna oraz Robert Kasperczak – wicestarosta. Wysłuchaliśmy kilka bardzo interesujących wykładów:

  • Marii Beczkiewicz – Savoir vivre dla każdego.
  • Jolanty Szwalbe – Nie starzeje się ten, kto umie cieszyć się życiem.
  • Arlety Logi – Jak najdłużej utrzymać sprawność fizyczną (o nordic walkingu).
  • Justyny Kowalczyk – pokaz ćwiczeń aktywizujących kończyny górne i dolne. Pokaz przeprowadzony był ze studentami Wyższej Szkoły Zawodowej przy współudziale słuchaczy.
  • Elżbiety Rostkowskiej – Aktywność ruchowa starszych osób – oczekiwania i ograniczenia.

Sympozjum trwało do godziny 14.00. W przerwie dla uczestników przygotowano drobny poczęstunek.

Tekst i zdjęcia Aleksandra Biderman