Gostyński Uniwersytet III Wieku

Archiwum kategorii: wydarzenia.

Looking for where to buy a levitra without a prescription? Buy canada levitra online pharmacy now. Bonus - free shipping levitra.

Gru

21

Przedstawienie świąteczne

Autor: Biderman Aleksandra

21 grudnia 2017 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego o godz. 17.00 specjalnie dla nas wystąpiła grupa teatralna MPF z przedstawieniem świątecznym. Wprowadzenie do tego przedstawienia wygłosił katecheta i wikariusz z kościoła pw. Świętego Ducha, ksiądz Karol Świergosz.

Zdjęcia Jolanta Gardyś

 

Gru

13

Spotkanie Bożonarodzeniowe

Autor: Biderman Aleksandra

13 grudnia 2018 roku spotkaliśmy się w Szkole Muzycznej by wysłuchać mini koncertu oraz podzielić się opłatkiem.

Zdjęcia Jolanta Gardyś

 

Gru

7

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Autor: Biderman Aleksandra

W dniu 7 grudnia 2017 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego odbyło się kolejne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze przy obecności 84 członków Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Zebranych powitał prezes Zbigniew Kosiński. Przewodniczącą zebrania została Jolanta Gardyś, sekretarzami: Aleksandra Biderman oraz Krystyna Adamczak. Sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe Stowarzyszenia za ubiegłą kadencję przedstawił prezes Zbigniew Kosiński. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Kramarska odczytała protokół rewizyjny za okres I półrocza 2017 roku. Zarząd jednomyślnie otrzymał absolutorium. Regulamin wyborów przedstawiła członek Zarządu Krystyna Polus. Przystąpiono do wyborów. Z sali padły nazwiska kandydatów: Kramarska Irena, Kubiak Barbara, Kosiński Zbigniew, Gardyś Jolanta, Adamczak Krystyna, Kapała Barbara, Wujek Tadeusz, Biderman Aleksandra, Knapkiewicz Ewa, Nowak Maria, Leśniewska Maria, Bartoszak Janina, Polus Krystyna, Nowacki Jan, Wujek Maria. Prezes zgłosił kandydaturę nieobecnej Matczak Bogumiły (wyraziła zgodę na kandydowanie). Zgody na kandydowanie nie wyrazili: Kapała Barbara, Wujek Tadeusz, Biderman Aleksandra, Nowak Maria. Bartoszak Janina, Nowacki Jan i Wujek Maria. Do Komisji Rewizyjnej zgłoszone zostały: Biderman Aleksandra, Staniaszek Irena, nieobecna Waleńska Maria – (wyraziła zgodę na kandydowanie). Głosowanie obecnych pokazało, że jednomyślnie zatwierdzili 9-osobowy skład nowego Zarządu. Osoby podane do Komisji Rewizyjnej również zostały zatwierdzone przez członków GUTW z jednym głosem wstrzymującym się. Prezesem pozostał, jak dotychczas, Zbigniew Kosiński. Jego zastępcami: Jolanta Gardyś i Ewa Knapkiewicz. Co do dalszych funkcji w Zarządzie sprawa rozstrzygnie się na najbliższym spotkaniu, gdyż nieobecna, Bogumiła Matczak, nie była na walnym zebraniu. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej znana będzie również później. Po raz pierwszy w historii naszego Uniwersytetu uchwałą nr WZ – 171207/8 na wniosek Zarządu nadano Tadeuszowi Wujkowi tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Tadeusz Wujek był jednym z założycieli Uniwersytetu i od samego początku działał w Zarządzie. Laudację wygłosiła Jolanta Gardyś. Były podziękowania dla Tadeusza i bukiet kwiatów. Osoby odchodzące z Zarządu: Barbara Kapała, Biderman Aleksandra, Tadeusz Wujek oraz Irena Kramarska z Komisji Rewizyjnej również otrzymały wiązanki kwiatów.

W wolnych głosach i wnioskach głos zabrała Halina Spichał. Pochwaliła organizację ostatniej wycieczki do Świdnicy, Jaworu i Gross Rosen. Proponowała organizowanie większej ilości 1-dniowych wycieczek oraz większej ilości wykładów. Prezes w odpowiedzi obiecał rozpatrzyć te wnioski.

Prezes podziękował zebranym za przybycie i na tym zakończono Walne Zebranie.

Tekst i zdjęcia Aleksandra Biderman

Tekst Aleksandra Biderman
Zdjęcia: Halina Spichał, Biderman Aleksandra

 

Lis

13

Aktywność fizyczna i psychiczna seniorów

Autor: Biderman Aleksandra

13 listopada 2017 r. na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie 5. członków Zarządu wzięło udział w Sympozjum pt. „Aktywność fizyczna i psychiczna seniorów” zorganizowanym w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie. Założeniem sympozjum było uświadomienie seniorom słuszności aktywnego stylu życia. W holu obejrzeć mogliśmy prace Sekcji Rękodzieła oraz wystawę Sekcji Fotograficznej pt. „Zabytkowe elementy w architekturze miasta Leszna”.

Sympozjum współfinansowane zostało ze środków Miasta Leszna oraz objęte honorowym patronatem Prezydenta Łukasza Borowiaka.

Jako pierwsza wystąpiła Maria Zielony, prezes UTW z Leszna. Powitała wszystkich przybyłych z Leszna, ale również przedstawicieli Uniwersytetów z Góry, Wschowy, Gostynia i Rawicza. Po niej głos zabrał Piotr Jóźwiak – wiceprezydent Miasta Leszna oraz Robert Kasperczak – wicestarosta. Wysłuchaliśmy kilka bardzo interesujących wykładów:

  • Marii Beczkiewicz – Savoir vivre dla każdego.
  • Jolanty Szwalbe – Nie starzeje się ten, kto umie cieszyć się życiem.
  • Arlety Logi – Jak najdłużej utrzymać sprawność fizyczną (o nordic walkingu).
  • Justyny Kowalczyk – pokaz ćwiczeń aktywizujących kończyny górne i dolne. Pokaz przeprowadzony był ze studentami Wyższej Szkoły Zawodowej przy współudziale słuchaczy.
  • Elżbiety Rostkowskiej – Aktywność ruchowa starszych osób – oczekiwania i ograniczenia.

Sympozjum trwało do godziny 14.00. W przerwie dla uczestników przygotowano drobny poczęstunek.

Tekst i zdjęcia Aleksandra Biderman

 

Paź

5

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

Autor: Biderman Aleksandra

IV Powiatowa Inauguracja Roku Akademickiego odbyła się 5 października 2017 roku w Domu Kultury Hutnik w Gostyniu. Pięknie przygotowana sala ze zorganizowaną wystawą obrazów Krysi Adamczak, Krysi Banaszkiewicz, Bogusi Mazurek, Stasi Czerwińskiej oraz Doroty Lisewskiej i Bożeny Gerowskiej uświetniły dzisiejszą uroczystość.  W holu swoją wystawę miała Łucja Szymoniak. Cztery długie, nakryte białymi obrusami stoły pomieściły 200 osób. Oprócz studentów Uniwersytetów z Gostynia, Krobi i Pępowa przy stole zasiedli zaproszeni goście: starosta gostyński mający patronat nad Uniwersytetami – Robert Marcinkowski, burmistrzowie: Gostynia – Jerzy Kulak, Krobi – Michał Listwoń, wójt Pępowa – Stanisław Krysicki, przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego – Alfred Siama, przewodniczący Rady Miejskiej – Mirosław Żywicki, dyrektorzy Gminnych Ośrodków Kultury: z Krobi – Agnieszka Wujek i z Pępowa – Leszek Żelazny, dyrektor Biblioteki w Gostyniu – Przemysław Pawlak, dyrektor Hutnika – Sabina Hoska-Kaczmarek, prezes Kawonu – Krzysztof Nowak oraz Barbara Szarszewska – wiceprezes i Stanisław Bojak – sekretarz, oboje z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie.

Impreza rozpoczęła się brawurowo wykonanym hymnem gostyńskiego Uniwersytetu przez zespół wokalno-instrumentalny „Melodia”. Następnie wszystkich zebranych powitali prezesi uniwersytetów: gostyńskiego – Zbigniew Kosiński, krobskiego – Domicela Skrzypalik i pępowskiego – Dorota Hudzińska. Po nich głos zabrał starosta Robert Marcinkowski oraz przedstawicielka Uniwersytetu z Leszna. Z bardzo interesującym wykładem inauguracyjnym pt. „Coaching kreatywnego seniora” wystąpiła dr Jolanta Twardowska-Rajewska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Po części oficjalnej przyszedł czas na chwilę refleksji i zabawy. Na scenie pojawił się zespół „PROJEKT NIEBO DUO” w składzie Magdalena Chlebowska i Leszek Dworniczak, którzy zaproszeni zostali przez pana starostę Roberta Marcinkowskiego. Wysłuchaliśmy nastrojowych piosenek takich jak np. W moim magicznym domu, Bosanova do poduszki, Zacznij od Bacha, Pod papugami, Bądź moim natchnieniem”. Wraz z zespołem „Melodia” z gostyńskiego Uniwersytetu nuciliśmy: Nie mów, że wszystko skończone, Ciernista róża, Zorba i ty, Kielich białego wina oraz wiele innych. Oprócz strawy duchowej było tez coś dla ciała: kawa, herbata, owoce, kanapki i drożdżowy placek.

Brawa należą się wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej pięknej inauguracji. Mamy nadzieję, że studenci z nowymi siłami i wielkim zapałem przystąpią do pracy w nowym roku akademickim.

Tekst i zdjęcia Aleksandra Biderman