Gostyński Uniwersytet III Wieku

Archiwum kategorii: o ważnej sprawie.

Sty

24

Segregacja odpadów – czy warto ?

Autor: Biderman Aleksandra

24.01.2017 spotkaliśmy się w Starej Piekarni aby wysłuchać prelekcji na temat segregacji odpadów. W tematykę wprowadziła nas mgr inż. ochrony środowiska Emilia Dąbrowicz, która po studiach była na stażu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, potem pracowała w „Fundacji Nasza Ziemia” a obecnie jest kierownikiem biura senatora Mariana Poślednika. Przedstawiła cały proces związany z gospodarką i segregacją odpadów. Za właściwą gospodarkę odpadami na swoim terenie odpowiedzialne są władze Gminy, zrzeszone w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego i w tych jednostkach można zawsze uzyskać potrzebne informacje. Jak zaznaczyła do tej pory nie wszyscy mieszkańcy odpady segregowali. Od 1 lipca ma wejść w życie ustawa wprowadzająca „Nowy system gospodarki odpadami” i obowiązywać będzie bezwzględnie wszystkich. Segregacja odpadów podzielona jest na 4 zasadnicze grupy: papier, szkło (oddz. białe i kolorowe), metale i plastik, oraz odpady zmieszane. Każdy z uczestników otrzymał wykaz „Śmieci od A do Z – gdzie wyrzucać lub oddawać?” Właściwa segregacja odpadów przyczynia się do ochrony środowiska, oraz stwarza możliwość przetwarzania ich w procesie recyklingu do ponownego wykorzystania w gospodarce. Jako przykład pokazała krótki film, jak z odpadów plastikowych (jeśli nie ma w nich odpadów po olejach i tłuszczach) powstają materiały z których szyta jest odzież spełniająca wszystkie wymogi przyjazne dla organizmu, oraz jest bardzo trwała w użytkowaniu. Zwróciła również uwagę, aby zbędne leki oraz butelki po nich wrzucać do pojemników w aptekach, a bateryjki do pojemników w sklepach, gdzie są w sprzedaży materiały elektryczne. Firmy odbierające od nas odpady w określonych dniach dostarczają je do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani. Natomiast sami zawsze możemy  dostarczać różne odpady z naszych posesji jak np. odpady poremontowe, zużyte urządzenia sanitarne, sprzęt elektryczny, rośliny zielone, liście z drzew, gałęzie (jeśli nie są kompostowane na miejscu) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Goli. Zapoznała nas z wykazem jakie ilości odpadów przypadają na 1 mieszkańca w ciągu roku w wybranych jednostkach. I tak: w Unii Europejskiej 481 kg, w Polsce 283, w Wlkp. 308, w KZGRL 342, w Lesznie 392, w  Gostyniu 375, w Pępowie298 kg. Zarówno w czasie wykładu jak i po nim padało dużo pytań. Jedno z nich  dotyczyło wzrostu cen za odbiór odpadów. Zasadniczym powodem jest, jak zaznaczyła znaczny wzrost ilości odbieranych odpadów i w związku z tym większe koszty odbioru i segregacji. Jak dotąd recyklingiem w Polsce objętych jest tylko 11% odpadów, a reszta trafia na wysypisko. Na zakończenie prezes Z. Kosiński podziękował p. Dąbrowicz za przybliżenie nam tematu i wręczył drobny upominek.

tekst Maria Wujek

cofcof

cofcofcof

 

sdrdig

 

 

 

 

Lis

8

O roli asystenta rodziny

Autor: Biderman Aleksandra

8 listopada w Starej Piekarni, jak zwykle we wtorek o godz. 11.00, gościliśmy Katarzynę Hanć i Marcina Liszkiewicza. To asystenci rodziny działający na terenie naszej gminy. Działanie ich określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, której ujednolicony tekst znajdziemy w Dzienniku Ustaw z 2016 roku, poz. 575.

Asystenta do rodziny kieruje MOPS, szkoła, służba zdrowia, sąd, pracownik socjalny po zapoznaniu się z sytuacją rodziny. Asystent rodziny musi opracować i realizować plan pracy z rodziną, udzielać rodzinie pomocy pomagając jej w poprawieniu sytuacji ,życiowej, prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów  socjalnych.

Kiedy asystent rodziny otrzymuje skierowaniu do rodziny,  udaje się do tej rodziny z pracownikiem socjalnym i rodzina musi wyrazić swoją akceptację. Potrzebne informacje o funkcjonowaniu rodziny uzyskuje asystent współpracując z pracownikami socjalnymi, kuratorem sądowym, pedagogiem szkolnym, lekarzem rodzinnym, pracownikiem klubowym czy świetlicowym. Asystent nie jest od wyręczania rodziny a ma jedynie zachęcać ją do działania, aby zmieniła trudną sytuację, w której się znalazła. Asystent przez pewien czas towarzyszy rodzinie i wspiera ją aby w przyszłości sama potrafiła sobie radzić zwłaszcza w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci.

W gminie Gostyń pracuje dwoje asystentów rodziny, którzy mają pod opieką łącznie 20 rodzin.

W spotkaniu uczestniczyło 25 studentów GUTW. Pani Katarzyna i pan Marcin odpowiadali nam na szereg pytań.

Spotkanie poprzedziła degustacja nowego produktu firmy Nestle Cheerios : Oats – chrupkich płatków śniadaniowych  z pełnowartościowego owsa. Płatki te produkowane są w trzech odmianach jako: chrupkie płatki owsiane bez dodatków, z żurawiną i z cynamonem. Każdy otrzymał miseczkę płatków z mlekiem bądź bez mleka. Delektowaliśmy się nimi podczas spotkania z asystentami rodziny.

Tekst i zdjęcia Aleksandra Biderman

161108_fot-005 161108_fot-007 161108_fot-008 161108_fot-013 161108_fot-022 161108_fot-023

Paź

25

Pudełko życia

Autor: Biderman Aleksandra

25 października 2016 roku odbyło się w Starej Piekarni (dawniej: Żurawinka) spotkanie z panią Grażyną Skorzybót, prezesem Stowarzyszenia „Ja też pomagam”. Stowarzyszenie to zostało zarejestrowane 27 stycznia 2005 roku. Celem tego Stowarzyszenia jest pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promowanie krajoznawstwa i wypoczynku dla młodzieży, przeciwdziałanie patologiom społecznym, działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka i wiele, wiele innych. Jako pierwsze w Gostyniu Stowarzyszenie dokonało publicznej zbiórki pieniędzy dla chorej dziewczynki. Zebrano wówczas około 40 tys. zł. Prowadziło też rejestrację kobiet do pierwszego mammobusu, jaki pojawił się w naszym mieście. Współpracuje z fundacją im. Kulczyka. Członkowie Stowarzyszenia piszą mnóstwo projektów, aby otrzymać pieniądze od władz miasta i nie tylko,  na swoją działalność.

Na dzisiejszym spotkaniu pani Prezes Stowarzyszenie „Ja też pomagam” zapoznała nas z akcją „Pudełko życia”. To „Pudełko” przywędrowało do nas z Anglii. Obecnie w wielu miastach Polski ta idea jest kontynuowana, np. w Poznaniu. „Pudełko życia” to nic innego jak plastikowy pojemnik (może być z innego materiału również), w którym znajduje się karta informacyjna o naszym stanie zdrowia. Na niej wypisane są informacje takie jak np. przebyte przez nas choroby, operacje, uczulenia, zażywane leki. W przypadku, gdy chory będzie musiał być zabrany do szpitala na podstawie tej karty będzie wiadomo kogo powiadomić, komu dać klucze, kto może zaopiekować się naszym zwierzakiem. Taką wypełniona kartę wkłada się do pojemnika, pojemnik umieszcza wewnątrz lodówki. W pudełku znajdują się trzy naklejki. Jedną z nich umieszczamy na wewnętrznej stronie drzwi wejściowych, drugą na lodówce, trzecią na pudełku. Wszystko to jest po to, aby służby ratunkowe wiedziały, że jesteśmy w posiadaniu takiego pudełka. Wiadomo, że w stresie zapominamy własnego nazwiska, a co dopiero tak istotnych spraw dotyczących zdrowia.

„Pudełka życia”  można otrzymać na terenie Gostynia w Stowarzyszeniu „Ja też pomagam”, w Ośrodku Pomocy Społecznej, w Domu Dziennego Pobytu oraz w Spółdzielni Socjalnej Arka. Przygotowanych zostało do bezpłatnego wydania 800 pudełek mieszkańcom gminy Gostyń.

Spotkanie było bardzo ciekawe. Wiele osób pobrało „Pudełka” nie tylko dla siebie, ale również dla bliskich i znajomych. W spotkaniu uczestniczyło 25 naszych studentów.

Spotkanie opisała i zdjęcia zrobiła Aleksandra Biderman

161025_footoo-018 161025_footoo-019 161025_footoo-020 161025_footoo-021 161025_footoo-022 161025_footoo-026

Lis

4

O pszczołach, o miodzie słów kilka

Autor: Biderman Aleksandra

4 listopada 2014 r. – dziś pierwsze w nowym roku akademickim spotkanie w Żurawince zgromadziło ponad 40 słuchaczy. Jesień w pełni, niedługo zaczną się mrozy a wraz z nimi zmaleje nasza odporność na choroby. Zamiast pastylek i syropów nasz dzisiejszy gość, Zbigniew Frąckowiak, proponuje miód.

Pan Zbigniew wraz z ojcem Czesławem prowadzą pasiekę od wielu lat: pan Czesław zajmuje się pszczołami już 50 lat, jego syn 35. Grupa rowerowa przy okazji zwiedzania trzech rezerwatów trafiła do Łodzi (do tej za Bodzewem) i tam miała możliwość nie tylko przyjrzenia się pszczołom, ale również porozmawiania z panami. Obecni w Żurawince mogli obejrzeć zdjęcia z tej wycieczki.

Pan Zbigniew przyniósł ze sobą ul, duży krąg wosku, dwa słoiki miodu: rzepakowy i wielokwiatowy do degustacji i zaczął opowiadać. Dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy, m.in. tego, jak wygląda ul w środku, co znajduje się w ramkach, ile miodu można odwirować z jednej ramki, jak rozmnażają się pszczoły, ile zachodu wymaga wyhodowanie królowej matki, która znosi od 300 do 3000 jajeczek dziennie, a wymienia się ją na inną po dwóch latach. Rocznie pszczelarz może uzyskać od jednej rodziny 8-10 kg miodu. Wiemy już, co to są trutnie i jaka jest ich rola, co tak naprawdę robią robotnice. Poznaliśmy rodzaje miodu, dowiedzieliśmy się, że słodzi się nim letnie napoje, a podgrzewać można go w temperaturze nie przekraczającej 45 stopni. Często z sali padały pytania, na które nasz gość chętnie udzielał odpowiedzi. Nasza wiedza wzbogaciła się o właściwości miodu, wosku, pyłku. Dowiedzieliśmy się, że pszczoły też chorują i trzeba je leczyć. Wiemy, jakich miodów nie kupować, na co zwracać uwagę, a nawet jak zrobić dobrą „miodówkę”.

Spotkanie trwało ponad półtorej godziny. Prezes podziękował naszemu gościowi. Chętni mogli uzupełnić swoje spiżarnie o świeżo zakupiony miód z pasieki panów Frąckowiaków.

Opowieści wysłuchała Aleksandra Biderman
Zdjęcia robił Zbigniew Kosiński

Cze

3

Wszystko o oku

Autor: Biderman Aleksandra

3 czerwca 2014 roku. Ostatnie spotkanie w Żurawince w tym roku akademickim. Gościmy dzisiaj panią Małgorzatę Stępień mającą zakład optyczny przy ulicy Poznańskiej. Pani Małgorzata omówiła pokrótce kilka ważnych spraw związanych z naszymi oczami.

Szkło, czyli podstawowe tworzywo używane w optyce znane było już w Egipcie 3000 lat p.n.e., najstarsze traktaty medyczne dotyczące wzroku pochodzą ze starożytnego Egiptu, natomiast pierwsze okulary pojawiły się w Europie po roku 1000. W XII w. były to już dwie soczewki oprawione we wspólną oprawę i mocowane przed okiem. Od 1635 roku rzemieślnicy produkujący okulary zaczęli nazywać się optykami. Następnie pani Małgorzata omówiła budowę oka oraz jego wady, takie jak: krótkowzroczność, nadwzroczność oraz astygmatyzm, zwany inaczej niezbornością. W kolejnej części wykładu pani o specjalności optometrysta omówiła sposoby badania oceniające ostrość widzenia. Służą do tego celu różnorodne tablice, jak również przyrządy, takie jak: autorefraktometr czy foropter. Gotowe okulary przepisane przez lekarza czy optometrystę powinny być wykonane zgodnie z receptą, prawidłowo dopasowane, dogięte, estetyczne. Okulary mogą służyć tylko do dali, tylko do bliży lub spełniać obydwie te role jednocześnie (soczewki dwuogniskowe czy progresywne). Soczewki winny mieć powłokę antyrefleksyjną, szczególnie wtedy gdy pracujemy np. przy komputerze. Aby oko jak najdłużej zachowało swą sprawność musimy w naszej diecie zwrócić uwagę na witaminę A. Jej niedobór zaburza widzenie w warunkach słabego oświetlenia. Co rok, dwa lata musimy kontrolować nasze oczy. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast udać się do okulisty.

Temat niewyczerpalny, sporo pytań, bardzo duże zainteresowanie (35 osób) świadczy na pewno o tym, że zdrowie to jest to, co nas interesuje najbardziej. Pani Stępień otrzymała piękną różę z rąk naszego prezesa Zbigniewa Kosińskiego, od jego zastępcy Jolanty Gardyś – drobny upominek.

Tekst oraz zdjęcia Aleksandra Biderman