Gostyński Uniwersytet III Wieku

Archiwum kategorii: o ważnej sprawie.

Kwi

4

Spotkanie z farmaceutką

Autor: Biderman Aleksandra

W dniu 4 kwietnia 2017 roku w Starej Piekarni o godz. 11.00 odbyło się spotkanie członków UTW z mag. Farm. Elżbietą Borowczak, doradcą ds. zdrowia. Ww. jest konsultantką w firmie STARLIFE.

Tematem spotkania było uświadomienie nam, jak ważną rolę w życiu każdego z nas odgrywa genetyka, stres, nadciśnienie, brak aktywności fizycznej, co pomaga w oczyszczaniu, odkwaszaniu naszego organizmu, jak obniżyć poziom cholesterolu oraz jak utrzymać naczynia krwionośne w dobrej kondycji. Bardzo ważnym aminokwasem, który dostarczamy do organizmu w postaci mięsa jest homocysteina. Ulega ona przemianie w połączeniu z witaminą C plus B12 plus B6 plus kwas foliowy. W zasadzie każdy powinien przeprowadzić kontrole poziomu homocysteiny nie cholesterolu. Jest to wskaźnik stanu zdrowia. Aktualnie uważany jako czynnik ryzyka rozwoju m.in. miażdżycy, zawału serca, udaru mózgu. Jej nadmiar we krwi uszkadza naczynia krwionośne. Jeśli są problemy z naczyniami krwionośnymi powinniśmy zadbać o uzupełnienie koenzymu Q 10, omega 3, K 12, B 12, B 6, kwas foliowy. Można też zażywać witaminę B complex 1 x dziennie.

Pani Borowczak zaprezentowała nam produkty wysokiej jakości przeznaczone dla każdego od narodzenia do 100 lat. Niektóre poddano konsumpcji. Były to witamina C-500 Star, Lecitin Star, Green Coffee Star – kawa. Degustacja przebiegała w miłej atmosferze. Wszyscy chętnie próbowali ww. produktów. Pani Elżbieta Borowczak zwróciła uwagę na bezpłatne porady z członkami zespołu konsultantów, z których możemy korzystać. Wyraziła zgodę na dalsze spotkania z UTW. Informowała o zakupach ww. produktów. Pierwszy zakup płatny w 100 %, każdy następny 50% zniżki. Ceny można znaleźć na stronie www. Starlife.pl w katalogu firmy. Na pytania zadawane przez uczestników chętnie odpowiadała. Zainteresowanie było duże, bo tematy interesowały każdego z nas. Na zakończenie posłużę się hasłem „Aktywni żyją dłużej”.

tekst Barbara Woźna
zdjęcia Jolanta Gardyś

cof

cof

dig

dig

dig

dig

dig

cof

dig

cof

dig

cof

 

 

 

 

 

 

 

 

Mar

14

Senior w ruchu drogowym

Autor: Biderman Aleksandra

Jest wtorek, 14.o3.2017, i kolejne spotkanie słuchaczy UTW w Starej Piekarni.

Temat spotkania to „Senior w ruchu drogowym”. Prelekcję na ten temat przedstawił przedstawiciel KPP w Gostyniu mł. aspirant Jakub Tomczak. Na wstępie zwrócił uwagę na konieczność ciągłego przypominania o zagrożeniach, bo w dalszym ciągu osoby starsze przez swoją dobroduszność i chęć pomocy innym padają ofiarami przestępców. Na przykład metodą na wnuczka od stycznia do marca bieżącego roku oszuści wyłudzili już ponad 780 tys. złotych. Przechodząc do zasadniczego tematu spotkania w bardzo szczegółowy, interesujący i przystępny sposób przedstawił jak powinien zachowywać się pieszy, a szczególnie osoby starsze na ulicy i na drodze. Między innymi zwracał uwagę, że przy przechodzeniu przez jezdnię, oprócz pasów i sygnalizacji świetlnej musi być „włączona” także nasza szczególna uwaga. Dobrze jest nawiązać kontakt wzrokowy z kierowcą nadjeżdżającego pojazdu.
Niestety, w  Polsce ginie codziennie średnio 3 pieszych i pod tym względem zajmujemy 5 miejsce w Europie, a Wielkopolska jest na pierwszym miejscu w kraju. W trakcie spotkania wywiązała się żywa dyskusja. Uczestnicy pytali między innymi, kiedy można przejść przez ulicę poza pasami, jakie zasady obowiązują rowerzystów na pasach czy na chodniku bez wyznaczonej ścieżki rowerowej. Uczestnicy wypowiadali się o trudnościach przy przechodzeniu na pasach szczególnie na ulicach: Wrocławskiej, Poznańskiej, Powstańców Wlkp. czy Nad Kanią. Bywa że musi przejechać kilka samochodów zanim  któryś się zatrzyma.
Po wyczerpujących odpowiedziach na poruszane tematy w ramach akcji „bądź widoczny na drodze” wszyscy otrzymali opaski odblaskowe. Zostaliśmy również poinformowani, że w najbliższym czasie policja prowadzić będzie akcję „Prędkość – zero tolerancji”. Na zakończenie spotkania dziękując za interesujące i wyczerpujące przedstawienie tematu „senior w ruchu drogowym” v-ce prezes Jolanta Gardyś wręczyła prowadzącemu upominek książkowy.

tekst Maria Wujek
zdjęcia Jolanta Gardyś

sdrsdrsdrcof

 

 

 

sdrcof

Sty

24

Segregacja odpadów – czy warto ?

Autor: Biderman Aleksandra

24.01.2017 spotkaliśmy się w Starej Piekarni aby wysłuchać prelekcji na temat segregacji odpadów. W tematykę wprowadziła nas mgr inż. ochrony środowiska Emilia Dąbrowicz, która po studiach była na stażu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, potem pracowała w „Fundacji Nasza Ziemia” a obecnie jest kierownikiem biura senatora Mariana Poślednika. Przedstawiła cały proces związany z gospodarką i segregacją odpadów. Za właściwą gospodarkę odpadami na swoim terenie odpowiedzialne są władze Gminy, zrzeszone w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego i w tych jednostkach można zawsze uzyskać potrzebne informacje. Jak zaznaczyła do tej pory nie wszyscy mieszkańcy odpady segregowali. Od 1 lipca ma wejść w życie ustawa wprowadzająca „Nowy system gospodarki odpadami” i obowiązywać będzie bezwzględnie wszystkich. Segregacja odpadów podzielona jest na 4 zasadnicze grupy: papier, szkło (oddz. białe i kolorowe), metale i plastik, oraz odpady zmieszane. Każdy z uczestników otrzymał wykaz „Śmieci od A do Z – gdzie wyrzucać lub oddawać?” Właściwa segregacja odpadów przyczynia się do ochrony środowiska, oraz stwarza możliwość przetwarzania ich w procesie recyklingu do ponownego wykorzystania w gospodarce. Jako przykład pokazała krótki film, jak z odpadów plastikowych (jeśli nie ma w nich odpadów po olejach i tłuszczach) powstają materiały z których szyta jest odzież spełniająca wszystkie wymogi przyjazne dla organizmu, oraz jest bardzo trwała w użytkowaniu. Zwróciła również uwagę, aby zbędne leki oraz butelki po nich wrzucać do pojemników w aptekach, a bateryjki do pojemników w sklepach, gdzie są w sprzedaży materiały elektryczne. Firmy odbierające od nas odpady w określonych dniach dostarczają je do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani. Natomiast sami zawsze możemy  dostarczać różne odpady z naszych posesji jak np. odpady poremontowe, zużyte urządzenia sanitarne, sprzęt elektryczny, rośliny zielone, liście z drzew, gałęzie (jeśli nie są kompostowane na miejscu) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Goli. Zapoznała nas z wykazem jakie ilości odpadów przypadają na 1 mieszkańca w ciągu roku w wybranych jednostkach. I tak: w Unii Europejskiej 481 kg, w Polsce 283, w Wlkp. 308, w KZGRL 342, w Lesznie 392, w  Gostyniu 375, w Pępowie298 kg. Zarówno w czasie wykładu jak i po nim padało dużo pytań. Jedno z nich  dotyczyło wzrostu cen za odbiór odpadów. Zasadniczym powodem jest, jak zaznaczyła znaczny wzrost ilości odbieranych odpadów i w związku z tym większe koszty odbioru i segregacji. Jak dotąd recyklingiem w Polsce objętych jest tylko 11% odpadów, a reszta trafia na wysypisko. Na zakończenie prezes Z. Kosiński podziękował p. Dąbrowicz za przybliżenie nam tematu i wręczył drobny upominek.

tekst Maria Wujek

cofcof

cofcofcof

 

sdrdig

 

 

 

 

Lis

8

O roli asystenta rodziny

Autor: Biderman Aleksandra

8 listopada w Starej Piekarni, jak zwykle we wtorek o godz. 11.00, gościliśmy Katarzynę Hanć i Marcina Liszkiewicza. To asystenci rodziny działający na terenie naszej gminy. Działanie ich określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, której ujednolicony tekst znajdziemy w Dzienniku Ustaw z 2016 roku, poz. 575.

Asystenta do rodziny kieruje MOPS, szkoła, służba zdrowia, sąd, pracownik socjalny po zapoznaniu się z sytuacją rodziny. Asystent rodziny musi opracować i realizować plan pracy z rodziną, udzielać rodzinie pomocy pomagając jej w poprawieniu sytuacji ,życiowej, prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów  socjalnych.

Kiedy asystent rodziny otrzymuje skierowaniu do rodziny,  udaje się do tej rodziny z pracownikiem socjalnym i rodzina musi wyrazić swoją akceptację. Potrzebne informacje o funkcjonowaniu rodziny uzyskuje asystent współpracując z pracownikami socjalnymi, kuratorem sądowym, pedagogiem szkolnym, lekarzem rodzinnym, pracownikiem klubowym czy świetlicowym. Asystent nie jest od wyręczania rodziny a ma jedynie zachęcać ją do działania, aby zmieniła trudną sytuację, w której się znalazła. Asystent przez pewien czas towarzyszy rodzinie i wspiera ją aby w przyszłości sama potrafiła sobie radzić zwłaszcza w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci.

W gminie Gostyń pracuje dwoje asystentów rodziny, którzy mają pod opieką łącznie 20 rodzin.

W spotkaniu uczestniczyło 25 studentów GUTW. Pani Katarzyna i pan Marcin odpowiadali nam na szereg pytań.

Spotkanie poprzedziła degustacja nowego produktu firmy Nestle Cheerios : Oats – chrupkich płatków śniadaniowych  z pełnowartościowego owsa. Płatki te produkowane są w trzech odmianach jako: chrupkie płatki owsiane bez dodatków, z żurawiną i z cynamonem. Każdy otrzymał miseczkę płatków z mlekiem bądź bez mleka. Delektowaliśmy się nimi podczas spotkania z asystentami rodziny.

Tekst i zdjęcia Aleksandra Biderman

161108_fot-005 161108_fot-007 161108_fot-008 161108_fot-013 161108_fot-022 161108_fot-023

Paź

25

Pudełko życia

Autor: Biderman Aleksandra

25 października 2016 roku odbyło się w Starej Piekarni (dawniej: Żurawinka) spotkanie z panią Grażyną Skorzybót, prezesem Stowarzyszenia „Ja też pomagam”. Stowarzyszenie to zostało zarejestrowane 27 stycznia 2005 roku. Celem tego Stowarzyszenia jest pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promowanie krajoznawstwa i wypoczynku dla młodzieży, przeciwdziałanie patologiom społecznym, działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka i wiele, wiele innych. Jako pierwsze w Gostyniu Stowarzyszenie dokonało publicznej zbiórki pieniędzy dla chorej dziewczynki. Zebrano wówczas około 40 tys. zł. Prowadziło też rejestrację kobiet do pierwszego mammobusu, jaki pojawił się w naszym mieście. Współpracuje z fundacją im. Kulczyka. Członkowie Stowarzyszenia piszą mnóstwo projektów, aby otrzymać pieniądze od władz miasta i nie tylko,  na swoją działalność.

Na dzisiejszym spotkaniu pani Prezes Stowarzyszenie „Ja też pomagam” zapoznała nas z akcją „Pudełko życia”. To „Pudełko” przywędrowało do nas z Anglii. Obecnie w wielu miastach Polski ta idea jest kontynuowana, np. w Poznaniu. „Pudełko życia” to nic innego jak plastikowy pojemnik (może być z innego materiału również), w którym znajduje się karta informacyjna o naszym stanie zdrowia. Na niej wypisane są informacje takie jak np. przebyte przez nas choroby, operacje, uczulenia, zażywane leki. W przypadku, gdy chory będzie musiał być zabrany do szpitala na podstawie tej karty będzie wiadomo kogo powiadomić, komu dać klucze, kto może zaopiekować się naszym zwierzakiem. Taką wypełniona kartę wkłada się do pojemnika, pojemnik umieszcza wewnątrz lodówki. W pudełku znajdują się trzy naklejki. Jedną z nich umieszczamy na wewnętrznej stronie drzwi wejściowych, drugą na lodówce, trzecią na pudełku. Wszystko to jest po to, aby służby ratunkowe wiedziały, że jesteśmy w posiadaniu takiego pudełka. Wiadomo, że w stresie zapominamy własnego nazwiska, a co dopiero tak istotnych spraw dotyczących zdrowia.

„Pudełka życia”  można otrzymać na terenie Gostynia w Stowarzyszeniu „Ja też pomagam”, w Ośrodku Pomocy Społecznej, w Domu Dziennego Pobytu oraz w Spółdzielni Socjalnej Arka. Przygotowanych zostało do bezpłatnego wydania 800 pudełek mieszkańcom gminy Gostyń.

Spotkanie było bardzo ciekawe. Wiele osób pobrało „Pudełka” nie tylko dla siebie, ale również dla bliskich i znajomych. W spotkaniu uczestniczyło 25 naszych studentów.

Spotkanie opisała i zdjęcia zrobiła Aleksandra Biderman

161025_footoo-018 161025_footoo-019 161025_footoo-020 161025_footoo-021 161025_footoo-022 161025_footoo-026