Gostyński Uniwersytet III Wieku

Maj

11

„In vitro…???”

Autor: Biderman Aleksandra

Wykład dra Wojciecha Mikulskiego pod tak intrygującym tytułem odbył się w auli ZSO w Gostyniu w czwartek 11 maja 2017 r. Zaskakujące były zwłaszcza liczne znaki zapytania, którym opatrzono  tytuł.

Prelegent zaraz na początku zaznaczył żartobliwie, że będzie mówił o seksie na poziomie komórki oraz że in vitro jest metodą neutralną etycznie. In vitro – dosłownie „w szkle” to termin  stosowany przy opisywaniu badań biologicznych. Oznacza procesy biologiczne przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych, poza organizmem. Przykładem procesu biologicznego odbywającego się in vitro jest odtwarzanie w laboratorium reakcji chemicznych normalnie zachodzących w komórkach organizmów lub praca z żywymi komórkami, wyizolowanymi z organizmu macierzystego i umieszczonymi w warunkach laboratoryjnych umożliwiających podtrzymywanie ich  życia.

Eksperymenty  takie przeprowadza się najpierw na komórkach  roślinnych, potem na zwierzęcych, na końcu na ludzkich.

Prelegent zaczął od przypomnienia  podstawowych wiadomości z biologii:  każda komórka zawiera jądro, w którym znajduje się zestaw chromosomów (46 u człowieka), które są nośnikami informacji genetycznej.

W dalszej części wykładu ilustrowanego rysunkami, schematami i wykresami omówił, na czym polega rozmnażanie wegetatywne czyli klonowanie, przypomniał historię owcy Dolly, hodowanie skóry z komórek macierzystych, wspomniał także o banku komórek macierzystych, który może być szansą na życie.

W ostatniej części wykładu poruszył zagadnienie krzyżowania między gatunkami oraz hodowania roślin odpornych np. na niektóre choroby. Podkreślił znaczenie bioróżnorodności, gdyż im większe zróżnicowanie, tym większa zdolność dostosowania się gatunku do zmieniających się warunków i gwarancja przetrwania.

Wykładu wysłuchało 30 studentów GUTW.

W podziękowaniu za wykład dr Wojciech Mikulski otrzymał różę i tomik poetycki Tadeusza Wujka z jego dedykacją.

zrelacjonowała Halina Spichał
zdjęcia Jolanta Gardyś

 

Komentowanie wyłączone.

-->