maj

25

Walne zebranie członków GUTW w dniu 25 maja 2017 roku

Autor: Biderman Aleksandra

Walne zebranie rozpoczęło się odśpiewaniem naszego hymnu. Następnie prezes Zbigniew Kosiński powitał zebranych i stwierdził ważność obrad. Obecnych na sali było ponad 50% studentów.

Przewodniczącą zebrania wybrana została Jolanta Gardyś, na sekretarzy zebrania prezes zaproponował Aleksandrę Biderman oraz Krystynę Adamczak. Wszystkie osoby zostały przyjęte przez aklamację. Regulamin Walnego Zebrania odczytała Krystyna Polus, porządek obrad przedstawiła Jolanta Gardyś. Sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz plany budżetu na rok przyszły odczytała skarbnik Maria Leśniewska. Protokół Komisji Rewizyjnej odczytała Maria Waleńska. Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz plany na rok przyszły przedstawił prezes Zbigniew Kosiński. O zmianach w statucie poinformowała Ewa Knapkiewicz. Zostały one przyjęte przez ogół.

W wolnych głosach i wnioskach padły zapytania o kilkudniowe wycieczki: do Krakowa, do Łodzi, na Mazury, do Pragi,  do Lwowa oraz o jednodniowe np. do Świdnicy i Jaworu ze zwiedzeniem Gros Rosen. Zarząd otrzymał podziękowanie za swoja pracę na rzecz całego Uniwersytetu. Były też pytania dotyczące wyjazdu do opery, informacje o naszym chórze i pierwszych sukcesach.  Prezes prosił, aby w autobusie pozostawiać pierwsze wolne miejsca dla organizatorów. W wypadku rezygnacji z imprezy odpowiednio wcześniej o tym poinformować, pieniądze odebrać w okresie do dwóch miesięcy po imprezie, zaproponowana wysokość składki – 30 zł za semestr została uchwalona przez aklamację.

Na zakończenie zebrania zespół śpiewaczy „Melodia” odśpiewał kilka piosenek otrzymując wielkie brawa.

tekst Aleksandra Biderman
zdjęcia Jolanta Gardyś, Zbigniew Kosiński

cof

cof

cof

Komentowanie wyłączone.

-->