gru

7

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Autor: Biderman Aleksandra

W dniu 7 grudnia 2017 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego odbyło się kolejne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze przy obecności 84 członków Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Zebranych powitał prezes Zbigniew Kosiński. Przewodniczącą zebrania została Jolanta Gardyś, sekretarzami: Aleksandra Biderman oraz Krystyna Adamczak. Sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe Stowarzyszenia za ubiegłą kadencję przedstawił prezes Zbigniew Kosiński. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Kramarska odczytała protokół rewizyjny za okres I półrocza 2017 roku. Zarząd jednomyślnie otrzymał absolutorium. Regulamin wyborów przedstawiła członek Zarządu Krystyna Polus. Przystąpiono do wyborów. Z sali padły nazwiska kandydatów: Kramarska Irena, Kubiak Barbara, Kosiński Zbigniew, Gardyś Jolanta, Adamczak Krystyna, Kapała Barbara, Wujek Tadeusz, Biderman Aleksandra, Knapkiewicz Ewa, Nowak Maria, Leśniewska Maria, Bartoszak Janina, Polus Krystyna, Nowacki Jan, Wujek Maria. Prezes zgłosił kandydaturę nieobecnej Matczak Bogumiły (wyraziła zgodę na kandydowanie). Zgody na kandydowanie nie wyrazili: Kapała Barbara, Wujek Tadeusz, Biderman Aleksandra, Nowak Maria. Bartoszak Janina, Nowacki Jan i Wujek Maria. Do Komisji Rewizyjnej zgłoszone zostały: Biderman Aleksandra, Staniaszek Irena, nieobecna Waleńska Maria – (wyraziła zgodę na kandydowanie). Głosowanie obecnych pokazało, że jednomyślnie zatwierdzili 9-osobowy skład nowego Zarządu. Osoby podane do Komisji Rewizyjnej również zostały zatwierdzone przez członków GUTW z jednym głosem wstrzymującym się. Prezesem pozostał, jak dotychczas, Zbigniew Kosiński. Jego zastępcami: Jolanta Gardyś i Ewa Knapkiewicz. Co do dalszych funkcji w Zarządzie sprawa rozstrzygnie się na najbliższym spotkaniu, gdyż nieobecna, Bogumiła Matczak, nie była na walnym zebraniu. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej znana będzie również później. Po raz pierwszy w historii naszego Uniwersytetu uchwałą nr WZ – 171207/8 na wniosek Zarządu nadano Tadeuszowi Wujkowi tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Tadeusz Wujek był jednym z założycieli Uniwersytetu i od samego początku działał w Zarządzie. Laudację wygłosiła Jolanta Gardyś. Były podziękowania dla Tadeusza i bukiet kwiatów. Osoby odchodzące z Zarządu: Barbara Kapała, Biderman Aleksandra, Tadeusz Wujek oraz Irena Kramarska z Komisji Rewizyjnej również otrzymały wiązanki kwiatów.

W wolnych głosach i wnioskach głos zabrała Halina Spichał. Pochwaliła organizację ostatniej wycieczki do Świdnicy, Jaworu i Gross Rosen. Proponowała organizowanie większej ilości 1-dniowych wycieczek oraz większej ilości wykładów. Prezes w odpowiedzi obiecał rozpatrzyć te wnioski.

Prezes podziękował zebranym za przybycie i na tym zakończono Walne Zebranie.

Tekst i zdjęcia Aleksandra Biderman

Tekst Aleksandra Biderman
Zdjęcia: Halina Spichał, Biderman Aleksandra

 

Komentowanie wyłączone.

-->