gru

11

O poprawnej polszczyźnie i najczęstszych błędach językowych

Autor: Zbigniew Kosiński

O poprawnej polszczyźnie i najczęstszych błędach językowych

11 grudnia w gostyńskiej bibliotece odbyło się kolejne spotkanie z dr Małgorzatą Nawrocką-Żarnecką. Tym razem uczyliśmy się, jak unikać błędów językowych. Wiceprezes GUTW Jolanta Gardyś powitała naszego gościa i życzyła wszystkim dobrego odbioru. Prelegentka rozpoczęła optymistycznie stwierdzeniem, że nie mówić błędnie jest rzeczą trudną. Podobno wszyscy popełniamy błędy, nawet językoznawcy. Jednak jak mawiał klasyk, błądzić jest rzeczą ludzką, najważniejsze to nie tkwić w błędzie. Zgodnie z tym, postanowiliśmy doskonalić naszą wiedzę o języku. Dr Nawrocka-Żarnecka przybliżyła takie zagadnienia jak: odcienie poprawności językowej, system językowy, norma językowa, norma wzorcowa, norma użytkowa, uzus językowy i błąd językowy. Następnie zajęła się najczęstszymi błędami językowymi Polaków. Były przykłady błędów ortograficznych, frazeologicznych, leksykalnych, gramatycznych, związanych z rodzajem gramat., zbędnych zdrobnień i zapożyczeń, pleonazmów czy stosowania słów w złym kontekście. Na pewno zapamiętamy, że włączać nie włanczać, bo nie ma włancznika, rok dwa tysiące czternasty nie rok dwutysięczny czternasty, „proszę pani”, bo jeśli „proszę panią” to o co? czyli np. o rękę??, wymyślić nie wymyśleć, wysłać sms nie smsa, bo nie wysyłamy też lista, tę książkę nie tą książkę, włożyć płaszcz nie ubrać płaszcz, pytać o co nie pytać się o co…..i jeszcze wiele takich cennych przykładów. Na zakończenie pani Nawrocka-Żarnowska podała kilka przykładów błędów, które znalazła w dokumentach, ulotkach, wywieszkach, ba, nawet w paszporcie z 2018r. Optymistycznie zabrzmiały słowa językoznawcy, że mimo wszystko najważniejsza jest komunikacja między ludźmi. Słuchacze cały czas aktywnie włączali się w tok wykładu. Widać było ogromne zainteresowanie i ciekawość studentów. Prezes GUTW Z. Kosiński podziękował prelegentce i wręczył symbol zbliżających się świąt Bożego Narodzenia czyli poinsecję zwaną gwiazdą betlejemską. Były też bożonarodzeniowe życzenia. Naprawdę warto uczestniczyć w takich zajęciach, bo to najlepszy sposób szybkiego uczenia się i spędzenia czasu w miłym towarzystwie.

tekst: Bogumiła  Matczak,
foto: Halina Radoła, 
Bogumiła  Matczak
 

 

Komentowanie wyłączone.

-->