Kolorowe Marocco” w fotografii.

foto Jolanta Gardyś