W piątek, 17 maja br. osobowa grupa studentów naszego Uniwersytetu, uczestniczyła w odbywających się w Bibliotece Publicznej w Gostyniu, zajęciach edukacyjnych na temat funkcjonowania  punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gostyńskiego. Zajęcia prowadził prawnik pan Adrian Turowski.

Uzyskaliśmy informacje na temat obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku przepisów, zmieniających dotychczasowe zasady działania nieodpłatnej pomocy prawnej. Nowe przepisy pozwalają na skorzystanie z tego rodzaju świadczenia przez każdą osobę, która zadeklaruje, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. Nie musi przy tym przedstawiać żadnych zaświadczeń, potwierdzających swoją sytuację materialną. System opiera się na zaufaniu państwa do obywatela.

Nowością w ustawie jest instytucja poradnictwa obywatelskiego. Polega ona na udzieleniu wsparcia poprzez przygotowanie planu rozwiązania problemu z jakim zgłasza się osoba potrzebująca. Doradca poinformuje interesanta o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach i udzieli pomocy w samodzielnym rozwiązaniu problemu, ewentualnie opracuje cały plan wyjścia z trudnej sytuacji.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej  lub poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiaty, po umówieniu terminu wizyty. Na starostów zostały nałożone obowiązki aktualizowania list instytucji, które świadczą nieodpłatne poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, przemocy w rodzinie, problemów alkoholowych i innych uzależnień, dla bezrobotnych, praw konsumentów, praw pacjentów, praw dziecka, prawa pracy czy prawa podatkowego.

Każdy uczestnik zajęć otrzymał informator, w którym zawarte są wszystkie niezbędne w tym temacie wiadomości. Jednocześnie, w informatory te można zaopatrzyć się w naszym biurze, gdyż prowadzący przekazał je też innym zainteresowanym.

Przygotowanie: Irena Kramarska
zdjęcia: Jolanta Gardyś