26 kwiecień 2023 roku. Koniec kwietnia, a tu zaledwie 4 stopnie, przenikliwy wiatr, 10 osób ubranych niemal po zimowemu.  Najlepiej ukryć się dziś w lesie, może tam mniej wieje, chociaż pierwotne zamiary były inne.  Postanowiłyśmy, że pójdziemy dziś do dębów, które znajdują się już na terenie Goli. Ale o 10.00 zadzwoniła nasza koleżanka Ela Czabajska, że o 11.00 w Domu Seniora jest koncert zespołu dziecięcego z Ukrainy. Po krótkiej naradzie postanowiłyśmy iść na koncert. Dęby pozostaną na miejscu, zespół wyjedzie. I tak dzięki Eli i paniom z Domu Seniora wzięłyśmy udział w pięknym koncercie. Były występy solo, duet akordeonowy, gra na bandurze (coś nowego dla nas) oraz gra całego zespołu. Dyrygent nawet publiczność namówił do zabawy. A ludzi była pełna sala i wszyscy świetnie się bawili.

Jeszcze szybciutka kawa „U Franka”, najnowsze wiadomości z naszego Uniwersytetu. Na liczniku 8 kilometrów.

Opisała Aleksandra  Biderman
Zdjęcia robiły: Barbara Najborowska i Aleksandra Biderman