Czwartek jest na naszym Uniwersytecie dniem, w którym na ogół odbywają się wykłady w auli ZSO w Gostyniu.

Tradycji stało się zadość także w czwartek 14 marca 2013 r. Tego dnia reprezentacja GUTW w liczbie ok. 50 osób udała się do Poznania na wykład, który odbył się w szacownych murach Uniwersytetu Ekonomicznego. W sali wykładowej zgromadzonych słuchaczy powitał prof. dr hab. Maciej Szymczak, który jest Dyrektorem Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej Erga Omnes. Wszechnica ta oferuje zajęcia dla osób dojrzałych czyli słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. W jednym z takich wykładów „Prawo i protokół dyplomatyczny” uczestniczyliśmy. W tajniki protokołu dyplomatycznego wprowadzał nas profesor Tadeusza Gadkowski. Choć materia wykładu była dość skomplikowana, z zainteresowaniem słuchaliśmy o tym, jaka jest historia protokołu dyplomatycznego i jego praktyczne znaczenie.

Dowiedzieliśmy się mi.in. że pierwsze regulacje dyplomatyczne powstały w związku z kongresem wiedeńskim 1815 r. i zostały zawarte w „Regulaminie wiedeńskim”. To właśnie od tego czasu wyróżnia się trzy klasy przedstawicielstw dyplomatycznych: I – amasador, II – poseł minister, III – charge d’affaire stały. Zgodnie z Konstytucją RP Prezydent mianuje i odwołuje ambasadorów, stałych przedstawicieli i posłów ministrów.

Wśród pracowników misji dyplomatycznych występuje hierarchia: personel dyplomatyczny czyli dyplomaci, personel administracyjny i techniczny czyli urzędnicy, dalej służba misji, a więc np. sprzątaczki, kierowcy, ogrodnicy itp. Dyplomatom przysługuje immunitet.

Ustawa o służbie dyplomatycznej określa stopnie w służbie zagranicznej.

Do stopni wyższych należą: ambasador, ambasador tytularny, radca minister, I radca, radca;  stopnie niższe to: I sekretarz, II sekretarz, III sekretarz, attache.

Wykonywanie funkcji ambasadora liczy się od złożenia i przyjęcia listów uwierzytelniających.

Wykład trwał 2 godziny lekcyjne czyli 90 minut, ale nawet nie zauważyliśmy, jak szybko się skończył.

Razem z nami wykładu wysłuchali także studenci UTW z Leszna. Zostaliśmy zaproszeni na kolejny wykład w maju br.

Zanim opuściliśmy gmach UE, zwiedziliśmy kilka pomieszczeń, wśród nich aulę i dużą salę wykładową.

Po wykładzie mieliśmy czas wolny, a wieczorem czekała nas kolejna atrakcja. W Teatrze Muzycznym obejrzeliśmy musical wszechczasów „Phantom”, którego libretto jest oparte na powieści Gastona Leroux „Upiór w operze”. Sensacyjna, a jednocześnie wzruszająca treść, urzekające melodie, barwne bogate stroje, piękne głosy, taniec – wszystko to tworzyło zachwycający spektakl, który dostarczył nam wielu wrażeń.

W taki oto sposób spędziliśmy długie popołudnie, łącząc naukę z rozrywką.

A na marginesie chcę dodać taką oto ciekawostkę. Dzień, w którym wyjechaliśmy do Poznania, jest obchodzony jako święto Pi – liczby zwanej inaczej ludolfiną, której wartość w przybliżeniu wynosi 3,14 i właśnie dlatego 14 marca jest dniem jej poświęconym.

Relacja i zdjęcia Halina Spichał