maj

23

Jak mądrze spożytkować pieniądze z unijnego budżetu?

Autor: Biderman Aleksandra

To temat wykładu, na który 39. studentów GUTW pojechało do Poznania. Wykład ten w Uniwersytecie Ekonomicznym wygłosił 23 maja 2013 r. prof. Marian Gorynia dla nas oraz dla Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej ERGA  OMNES UEP. Przed przystąpieniem do wykładu nastąpiło podpisanie porozumienia między Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i GUTW przez prof. Mariana Gorynię ze strony Uniwersytetu oraz Zbigniewa Kosińskiego i Marii Leśniewskiej ze strony GUTW. Wykład odbył się o godz. 15.00 i trwał do godz. 17.00. W bardzo przystępny i interesujący sposób profesor Gorynia opowiedział o genezie integracji europejskiej, szerzej omawiając Deklarację Schumanna z 9 maja 1950 roku. Opowiedział o rozwoju integracji europejskiej w latach 1950-2013 roku. Wymienił trzy najważniejsze instytucje Unii Europejskiej: Parlament Europejski z przewodniczącym Martinem Schulzem, Radę Europejską z Hermanem Van Rompuy oraz Komisję Europejską z Jose Manuelem Barroso. Podstawowym celem integracji europejskiej jest zapewnienie Europie pokoju i stabilności. Na dzień dzisiejszy Polska jest jednym z 27 członków UE. Do strefy EURO należy 17 państw. Jeśli chodzi o PKB jesteśmy na 24 miejscu. Uniwersytet Ekonomiczny prowadzi studia dzienne, studia doktoranckie (dla około 600 osób), studia podyplomowe (dla ponad 2000 osób) i ERGA OMNES kierowaną dla osób starszych. Sale wykładowe wykorzystywane są do późnych godzin wieczornych. Aby ulżyć studentom Uniwersytet przystąpił do budowy Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych, które mieścić się będzie naprzeciwko głównego budynku. Profesor Gorynia otrzymał od nas piękny bukiet kwiatów zapewniając, że zawsze jest gotów do współpracy.

Następnie pieszo udaliśmy się do Teatru Muzycznego na spektakl „Tuwim dla dorosłych”. Ten spektakl to pełen dowcipu i swady portret Juliana Tuwima, poety o bardzo wyrazistej postawie wobec życia, ludzkich przywar, obyczajowości, polityki. Postawę tę  doskonale oddaje piosenka „Pocałujcie mnie wszyscy w dupę” będąca jednocześnie tytułem spektaklu. Usłyszeliśmy m.in. wspaniałe wyśpiewanie „Ptasiego radia”, doskonałe wykonanie piosenek z repertuaru Ewy Demarczyk a także dużo zabawy mieliśmy przy wsłuchiwaniu się w pracę działu redakcyjnego gazety. Aktorzy: m.in. Jacek Bończyk, Jan Janga Tomaszewski, Magdalena Piotrowska potrafili wprowadzić nas w epokę i stworzyć doskonały nastrój. Naładowani wiedzą i kulturą ruszyliśmy do Gostynia.

Tekst Aleksandra Biderman
Zdjęcia Halina i Gerard Spichałowie, Aleksandra Biderman

Komentowanie wyłączone.

-->