To temat imprezy promocyjnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie LGD Gościnna Wielkopolska w Pępowie w ramach projektu współpracy pn. „Podróże z Panem Tadeuszem”, na którą zaproszenie otrzymał Zarząd GUTW. 8 osób z naszego UTW  uczestniczyło w tej nadzwyczaj interesującej i pożytecznej plenerowej imprezie z bogatym programem artystyczno-kulinarnym. Na Zajazd Mickiewiczowski, który odbył się w sobotę 31 sierpnia 2013 r. w Skansenie Filmowym  Soplicowo w Cichowie zjechali się licznie zaproszeni goście, przedstawiciele m.in. Urzędu Marszałkowskiego z Poznania, władz samorządowych z Kościana, Gostynia, Krzywinia, Pępowa, Żerkowa, a także mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Przypomnieć należy, że Skansen filmowy Soplicowo powstał na podstawie scenografii Allana Starskiego do filmu „Pan Tadeusz”. Filmowe Soplicowo gminie Krzywiń przekazał – HERITAGE FILMS. Pomysł poparł m.in. mistrz Andrzej Wajda. Skansen zbudowano wysiłkiem samorządu  i licznych darczyńców. Na bramie wejściowej widnieje napis:

„Niech służy krzewieniu kultury i oświaty wśród wszystkich
pokoleń naszego narodu, a kultywowanie staropolskich obyczajów
niechaj trwa na wieki w myśl słów Mickiewicza:
” Nie tak, Panowie Bracia w Wielko – Polszczę było:
Co za duch! Co za zgoda! Aż przypomnieć miło!”

Soplicowo jest własnością Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego zarządzaną przez znanego podkomorzego Marka Pinkowskiego. Od chwili powstania Soplicowo stało się miejscem spotkań, koncertów, przeglądów muzycznych, zjazdów, biesiad i staropolskich uczt i uroczystości rodzinnych. W 2011 roku otwarto także podwoje soplicowskiego dworu, gdzie obecnie każdego roku odbywają się Jarmarki Soplicowskie i Zawody Sikawek Konnych. Soplicowo jest więc żywą lekcją historii, literatury i patriotyzmu. Tak też było podczas tego zajazdu.

Materiał filmowy dostępny jest na stronie internetowej na poniższych linkach:

http://www.goscinnawielkopolska.pl/video/73#strona
http://podrozezpanemtadeuszem.pl/zajazd_mickiewiczowski_cichowo.html

Opisała i zdjęcia wykonała Jolanta Gardyś