Gostyński Uniwersytet III Wieku

Looking for where to buy a levitra without a prescription? Buy canada levitra online pharmacy now. Bonus - free shipping levitra.

Struktura

STRUKTURA GOSTYŃSKIEGO UNIWERSYTETU III WIEKU

Rada Programowa:  w skład Rady wchodzą pracownicy naukowi wyższych uczelni, przedstawiciele instytucji kulturalnych, władz miasta i powiatu gostyńskiego, kadencja trwa 3 – 5 lat, członkowie Rady pracują w niej społecznie.

Słuchacze: osoby w wieku emerytalnym, a także renciści, którzy podpisali deklarację słuchacza i opłacili jednorazową opłatę wpisową i  semestralną/roczną. O przyjęciu w poczet słuchaczy i skreśleniu z listy  decyduje Zarząd GUTW podejmując odpowiednie uchwały.