Program

PROGRAM

GOSTYŃSKIEGO UNIWERSYTETU III WIEKU

działającego

POD  HONOROWYM  PATRONATEM JEGO MAGNIFICENCJI REKTORA UNIWERSYTETU  EKONOMICZNEGO W POZNANIU.

„Nikt  jeszcze nie  jest  tak stary, aby  nie
mógł się jeszcze czegoś nowego nauczyć”

Ajschylos (525-455 p.n.e.)

  • Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku pragnie służyć dialogowi – spotkaniom osób i kultur przeszłości i teraźniejszości.
  • GUTW jest inicjatywą społeczną środowiska gostyńskiego osób starszych pragnących pogłębić wiedzę, pracować twórczo wykorzystując różne formy aktywizacji psychologicznej, intelektualnej i fizycznej.
  • GUTW pragnie włączyć osoby starsze do systemu kształcenia, w oparciu o rosnący potencjał intelektualny, naukowy naszego środowiska lokalnego. Otwarcie Uniwersytetu dla innych generacji wieku umożliwia nie tylko kontaktowanie się z osobami pragnącymi służyć swym doświadczeniem życiowym czy zawodowym, ale jednocześnie ukazywanie ludziom młodym przykładów świadczących o tym, że okres starzenia się i starości jest naturalnym czasem każdego człowieka, który może i powinien być wypełniony aktywnym życiem.
  • GUTW zaprasza wszystkie osoby dorosłe, emerytów i rencistów (bez względu na wiek i poziom wykształcenia) do uczestnictwa jako słuchaczy Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Słuchaczom  GUTW proponujemy  udział  w  następujących  formach:
Wykłady o różnorodnej tematyce (ze szczególnym uwzględnieniem medycyny, psychologii, historii regionu, środowiska naturalnego, pomocy społecznej).
* szczegółową tematykę wykładów na każdy rok proponuje słuchaczom Rada Programowa GUTW, w skład której wejdą pracownicy naukowi uczelni, pracownicy instytucji, placówek  oświaty i kultury oraz działacze różnych Towarzystw

Lektoraty językowe: (j. niemiecki, j. angielski, j. hiszpański) – adresowane do słuchaczy po 45 roku życia;
Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowo-turystycznych;
Zajęcia seminaryjne, szkolenia  i warsztaty (w zależności od zainteresowań);
Edukacja informatyczna (dla słuchaczy po 45 roku życia);

Przyjęcia w poczet słuchaczy Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (zapisy) odbywać się będą raz do roku.

Wszelkie inne informacje można uzyskać pod nr. tel. 789 381 404 lub
na stronie internetowej: gutw.logostyn.pl