Sekcje

W ramach Uniwersytetu działa kilka sekcji tematycznych:

  • lektoraty języków obcych
  • sekcja informatyczna – zawieszona
  • spacery
  • rajdy rowerowe
  • pływalnia „Na fali”