Gostyński Uniwersytet III Wieku

Cialis, Levitra or Viagra? Just before the end of the month viagra for sale and free delivery viagra.

Sekcje

W ramach Uniwersytetu działa kilka sekcji tematycznych:

  • sekcja plastyczna
  • lektoraty języków obcych
  • sekcja informatyczna
  • marsze z kijkami
  • aerobik
  • pływalnia „Na fali”