gostyński uniwersytet trzeciego wieku

 
 
 

Wykłady otwarte

24.I.08 – wykład inauguracyjny prof.dr hab. Mariana Goryni (prorektora A.Ekon.) pt. „Gospodarka Polski w latach 1990- 2007 – sukcesy i porażki”.

21.II.08 – wykład Grzegorza Mendyki - prezesa Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego z Wrocławia, pt. „Jak zostać genealogiem - czyli ocalmy losy rodzin od zapomnienia”.

13.III.08r. - wykład dr hab. Zbyszko Górczaka z Poznania pt. „Najstarsze lokacje miast w Wielkopolsce, na przykładzie Gostynia, Krobi, Ponieca”.

10.IV.08r. - wykład prof. dr med. Mariana Grzymisławskiego pt. „Znaczenie profilaktyki w okresie trzeciego wieku”.

15.V.08r. - wykład dr Romana Celki „Rola aktywności fizycznej u osób trzeciego wieku

19.VI.08r. – wykład prezesa Jana Poprawy „Historia Konwiktu na Świętej Górze w Gostyniu”.


Lektoraty zajęcia plastyczne i komputerowe

Słuchacze GUTW brali czynny udział w zajęciach lektoratów z języków obcych oraz doskonalili swoje umiejętności plastyczne i komputerowe.


Wycieczki krajoznawcze i integracyjne

- AUTOKAROWE

11.06.2008 r. – autokarowa wycieczka integracyjno – krajoznawcza Borek i okolice.

18.06.2008 r. – autokarowa wycieczka integracyjno – krajoznawcza Dolsk – Błażejewo – Włościejewki


- ROWEROWE

15.04.2008 r. - I wiosenny rajd rowerowy - Gostyń Stary

10.06.2008 r. - Domachowo – Krobia

20.05.2008 r.- Lubiń


- PIESZE

27.03.2008 r. - Gostyń - Fara

22.04.2008 r. - nad Kanią do siedlisk bobrów

13.05.2008 r. - Grabonóg

04.06.2008 r. - Święta Góra

17.06.2008 r.- Szwajcaria Golska


 

„GOSTYŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU”

działającego w ramach

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW ,WYCHOWANKÓW I WYCHOWAWCÓW GIMNAZJUM  I ZESPOLE  SZKÓŁ OGÓLNOKSZTALCĄCYCH 

W GOSTYNIU

POD  HONOROWYM  PATRONATEM

JEGO MAGNIFICENCJI PROREKTORA  AKADEMII  EKONOMICZNEJ W POZNANIU.


„ Nikt  jeszcze nie  jest  tak stary , aby  nie

mógł się jeszcze czegoś nowego nauczyć”

Ajschylos (525-455 p.n.e.)

Działalność Uniwersytetu