Gostyński Uniwersytet III Wieku

Archiwum kategorii: szkolenia.

Lut

26

E-PIT dla emerytów

Autor: Zbigniew Kosiński

E-PIT dla emerytów

Prowadzący – z-ca naczelnika Janusz Materkowski i Wioletta Jakuszkowiak, obecnych 24 studentów. Przystępnie, obrazowo, konkretnie. Pozdrawiam JG

tekst i zdjęcia Jolanta Gardyś

Lut

7

powiatowy rzecznik praw konsumenta…

Autor: Zbigniew Kosiński

W środę, 7 lutego 2018 r. o godz. 11.oo w GOK „HUTNIK” Gminna Rada Seniorów zorganizowała spotkanie z cyklu „Bliżej prawa”. Gościem była pani Eliza Nowak – Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta. W spotkaniu uczestniczyli również słuchacze naszego uniwersytetu.

Pani Rzecznik opowiedziała, czym zajmuje się w swojej pracy, jakie prawa ma konsument nabywający towary lub usługi oraz jak prawidłowo dokonać reklamacji. Sporo miejsca poświęciła rękojmi i wynikających z niej praw konsumenta. Radziła słuchaczom, aby czytać dokładnie wszystko, co podpisują oraz być na bieżąco z prawem konsumenckim, bo jak mówi znana maksyma, nieznajomość prawa szkodzi. Pani Nowak zaoferowała pomoc w wyjaśnianiu trudnych spraw i wskazała miejsce swego urzędowania. Na zakończenie odpowiadała na pytania słuchaczy.

opracowanie i foto B. Matczak

Lut

5

Ochrona danych osobowych w stowarzyszeniu

Autor: Zbigniew Kosiński

W dniu 5.02.2018r. odbyło się szkolenie dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej pt. „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU”. Szkolenie prowadziła Ewa Knapkiewicz.

Zapoznała uczestników z podstawowymi regulacjami prawnymi, prawami osoby, której dane dotyczą, obowiązkami informacyjnymi administratora danych, zasadami przetwarzania danych osobowych i sposobami ich zabezpieczania.

Rozporządzenie, które było podstawą szkolenia wejdzie w życie 25 maja.

Bogumiła Matczak

 

Gru

12

Akademia bezpiecznego seniora cz. 5

Autor: Biderman Aleksandra

Dzisiejsze szkolenia prowadziła z nami Zofia Chołody. Porad prawnych udzielał Jakub Michalski.

To ostatnie już spotkanie z tego cyklu. Jeszcze w dniach 16, 17 i 19 grudnia w biurze Zarządu od godz. 10.00-12.00 radca prawny udzielał będzie bezpłatnych porad prawnych.

Jak na poprzednich szkoleniach, tak i dzisiaj otrzymaliśmy komplet materiałów oraz poczęstunek złożony z kawy i ciastek. Tematem dzisiejszego szkolenia był „Senior w prawie rodzinnym i opiekuńczym” oraz „Senior bezpieczny na drodze”. Szerzej pani Zofia zapoznała nas z zagadnieniem rozwodu i separacji, podziału majątku, ustaleniu ojcostwa oraz opieki nad dzieckiem. Jeśli chodzi o drugi temat omówiliśmy praktyczne zastosowania przepisów w ruchu drogowym, mandaty i punkty karne.

Tekst i zdjęcia Aleksandra Biderman

Gru

8

Akademia bezpiecznego seniora cz. 4

Autor: Biderman Aleksandra

Dziś, 8 grudnia 2014 roku przy udziale 10 uczestników odbyło się kolejne szkolenie dotyczące seniorów. Tym razem radca prawny, pan Jarosław Pustkowski omawiał z nami temat „Senior i prawo spadkowe”. Pan mecenas Jakub Michalski równocześnie udzielał indywidualnych porad prawnych.

Senior i prawo spadkowe to temat, który każdego interesuje, a seniorów w szczególności. Pan Jarosław Pustkowski uświadomił nam, kto jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego, testamentowego, jak można dochodzić swoich roszczeń, jak wygląda zapis, czy można go podważyć, co to takiego jest zachowek i komu on się należy. Wiele z tych zagadnień budziło nasze duże zainteresowanie, podawaliśmy przykłady z życia, pytaliśmy, staraliśmy się rozwiązać problem, oczywiście, przy pomocy radcy prawnego. Otrzymaliśmy materiały, wśród których był m. in. wzór wniosku o nabycie spadku, wniosek o dział spadku, wzory PIT-ów do wypełnienia.

Tekst i zdjęcia Aleksandra Biderman