Na zaproszenie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie 4 osoby z naszego Uniwersytetu wzięły udział w plenerze malarskim w Rydzynie w dniach od 7 do 9 grudnia br.

Do udziału w plenerze zaproszonych zostało 5 uniwersytetów z Wielkopolski – Gostynia, Międzychodu, Ostrowa, Poznania i Rawicza. Na trzydniowy plener do rydzyńskiego zespołu zamkowo-parkowego przybyło ogółem 35 studentów UTW, aby rozłożyć swój malarski warsztat pośród ciszy ogromnego, przyciągającego kolorami jesieni parku i pięknej architektury królewskiej niegdyś rezydencji rodów Leszczyńskich i Sułkowskich.

Kontemplacja natury i  studium pejzażu przerodziło się w spontaniczne szkicowanie i malowanie obrazów. Trzy studentki GUTW, członkinie sekcji plastycznej – Krystyna Adamczak,  Bożena Gerowska i Stanisława Czerwińska znalazły swoje artystyczne natchnienie w wybranym przez siebie miejscu, aby w skupieniu oddać się malarstwu. Zastane w plenerze sytuacje stały się okazją do kształcenia zmysłu obserwacji, wyczulały na jesienne piękno krajobrazu, architekturę i wnętrza zamku z bogatą, niespotykaną sztukaterią pozwalając na wybranie różnorodnych, ciekawych jego fragmentów i miejsc.

Nad pracą malarzy amatorów czuwał i wskazówek udzielał wyjaśniając jednocześnie problemy malarskie instruktor leszczyńskiej sekcji malarskiej doświadczony Włodzimierz Pietrzyk. Rozmowy o sztuce, technikach, wymiana doświadczeń wynikających z chwili tworzenia miały nieoceniony wpływ na ostateczny wygląd powstających prac.

Organizatorzy plenerów i wystawy poplenerowej mogą mieć powód do satysfakcji, bo całe przedsięwzięcie sfinansowano ze środków finansowych Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych ASOS 2014-20.

Istotne jest również to, że kilkadziesiąt osób dojrzałych – studentów UTW poprzez odpowiednie pobudzenie odnalazło potencjał twórczy próbując rozwijać i doskonalić swój długo drzemiący talent.

Zainteresowanie wzbudziły też prace z dziedziny witrażownictwa wykonane przez naszą studentkę Stanisławę Czerwińską, która w podziękowaniu za zaproszenie na ręce Pani Prezes UTW w Lesznie złożyła upominek w postaci zimowego obrazka witrażowego.

Zaproszenie studentów m.in. z Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do udziału w rydzyńskim plenerze było swego rodzaju wyróżnieniem spośród wielu innych działających UTW w Wielkopolsce, za co szczególnie dziękujemy Zarządowi UTW w Lesznie.

Relację przekazała Stanisława Czerwińska
Zdjęcia udostępniła Jolanta Gardyś