Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy(…)”.

Znamy te słowa naszej noblistki, a jednak słuchacze GUTW mieli okazję po raz drugi spotkać się z poezją Wisławy Szymborskiej na wykładzie, który wygłosiła 26 stycznia 2016 dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – Janina Małgorzata Halec. Wykład zatytułowany „Ironia jej języka…”odbył się w Bibliotece w Gostyniu.

Jak zaznaczyła prelegentka, tytuł został zainspirowany wypowiedzią Karla Dedeciusa: „ironia jej języka jest nie nadającym się naśladować rarytasem”. Przywołała także fragment laudacji noblowskiej, w której podkreślono istotny walor poezji Szymborskiej, a mianowicie perfekcję słowa, czystość i siłę poetyckiego spojrzenia oraz umiejętność dostrzegania nieoczekiwanych stron tego, co powszechnie przeżywamy.

Mimo iż okres aktywności twórczej Szymborskiej był długi, napisała niewiele ponad 200 wierszy. Urodziła się wprawdzie w Kórniku (a jak chcą niektórzy w Bninie), to w Krakowie toczyło się całe jej życie.

Była laureatką wielu nagród literackich. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jedną z nich: to

Dziecięca Nagroda SERCA za pomoc dla świdnickich dzieci. Za pośrednictwem Jacka Kuronia i jego Fundacji „Pomoc Społeczna SOS” przekazała część Nagrody Nobla na zakup okien do budowanego w Świdnicy Europejskiego Centrum Przyjaźni Dziecięcej.

Małgorzata Halec zauważyła, że poetka z humorem i ironią mówi o ważnych sprawach ludzkiej kondycji. Język poezji Szymborskiej jest z pozoru prosty, a rzeczywiście bardzo wyrafinowany i – bywa – przewrotny; to język paradoksu, humoru. Zilustrowała to przykładami kilku wierszy, które przeczytała i skomentowała.

Obecni na spotkaniu usłyszeli „Psalm”, „Może być bez tytułu”, „Rzeczywistość wymaga”, „W zatrzęsieniu”, w którym jego autorka podkreśla rolę przypadku. Lektura  wierszy noblistki wzbudza w czytelniku głębokie refleksje, pozwala się zastanowić nad naturą ludzką.

Szymborska nie opatrywała swoich wierszy datami, nie podkreślała ich związku ze swoją biografią. Jest jednak jeden wiersz – „Kot w pustym mieszkaniu” – o którym wiadomo, że powstał po śmierci Kornela Filipowicza, jej partnera życiowego. Do wiersza nawiązuje ławeczka Szymborskiej w Bninie, na której siedzi kot.

Spotkanie z poezją Szymborskiej zakończyło odczytanie wiersza „Miłość od pierwszego wejrzenia”. Niżej podpisana dodała, że wiersz zainspirował tajwańskiego rysownika Jimmiego Liao, który we wstępie do swojego albumu zacytował pierwszą zwrotkę utworu noblistki i w wielu scenach odwołuje się do strof wiersza. Z kolei album stał się podstawą filmu zrealizowanego w Chinach pt. „Turn Left, Turn Right” (W lewo, w prawo).

Prelekcji wysłuchało z zainteresowaniem 25 studentów GUTW. Gościowi podziękowania złożyli Prezes Zarządu GUTW oraz Dyrektor Biblioteki w Gostyniu, wręczając kwiaty oraz drobne upominki. Obecni na spotkaniu wyrazili chęć wysłuchania kolejnego wykładu  np. o poezji Stanisława Grochowiaka.

Zrelacjonowała i zdjęcia zrobiła Halina Spichał