cze

18

Informacje

Autor: Biderman Aleksandra

 W dniu 18 czerwca br. podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego 2009/2010 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu reprezentowanym przez prorektora prof. Piotra Banaszyka a Stowarzyszeniem Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu, reprezentowanym przez przewodniczącego Grzegorza Filipowiaka i skarbnika Annę Ziemską.

Na mocy tegoż porozumienia:

1/  Stowarzyszenie oraz Uczelnia, kierując się troską o wysoki poziom merytoryczny i dydaktyczny zajęć prowadzonych w ramach GUTW ustalają, że Uczelnia obejmie te zajęcia swoim patronatem, na określonych zasadach.

2/ W ramach patronatu, Uczelnia deklaruje:

1. Udzielenie Stowarzyszeniu pomocy merytorycznej przy opracowywaniu zamierzeń programowych GUTW oraz planów dydaktycznych na kolejne lata, poprzez ich konsultowanie przez wskazanych przez Uczelnię nauczycieli akademickich.

2. Udzielenie pomocy Stowarzyszeniu przy organizacji zajęć wyjazdowych GUTW, mających się odbywać w Poznaniu. Konkretne formy tej pomocy będą ustalane odrębnie dla poszczególnych zajęć wyjazdowych;

3. Wytypowanie nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć i wykładów w ramach GUTW, przy czym zasady współpracy Stowarzyszenia z tymi nauczycielami będą konkretyzowane w umowach zawieranych pomiędzy nauczycielem a Stowarzyszeniem. GUTW będzie ponosił koszty prowadzenia przez nauczycieli akademickich zajęć i wykładów w ramach GUTW, poprzez zawarcie z nimi stosownych umów zlecenia i umów o dzieło.

4. Stowarzyszenie zobowiązuje się do popularyzowania w ramach działalności GUTW wizerunku i wiedzy o Uczelni poprzez informowanie o możliwościach podjęcia studiów prze uczniów kończących szkołę średnią.

5. Umieszczenia na swojej stronie internetowej i stronie internetowej GUTW linku do stron internetowych Uczelni

 umieścił Andrzej Czabajski

 

Komentowanie wyłączone.

-->