8 listopada 2017 roku pięćdziesięcioosobowa grupa studentów GUTW zjawiła się w Ratuszu na spotkaniu z burmistrzem Grzegorzem Skorupskim i naczelnikiem wydziału oświaty, panią Aldoną Grześkowiak-Węglarz. Tematem spotkania była: „Polityka senioralna w gminie Gostyń 2017”.

1/5 naszego społeczeństwa to osoby po 60 roku życia. Według prognoz GUS w połowie XXI wieku tych osób będzie już 40%. Dziś co piąta osoba w gminie Gostyń i co czwarta w mieście jest seniorem.

Aby wyjść naprzeciw potrzebom seniorów gmina Gostyń przygotowała trzy projekty:

  1. Bransoletkę Życia – to bransoletka z tzw. przyciskiem życia oraz telefon komórkowy. Takich zestawów jest w tej chwili 30, wykorzystanych zostało do tej pory 15.
  2. Fachowiec Dla Seniora – najpierw należy zgłosić się do projektu spełniając wymagane kryteria, następnie w razie jakieś drobnej awarii dzwonić pod wskazany numer po fachowca, który usterkę naprawi. Koszty materiałów senior musi pokryć sam.
  3. Gostyńska Karta Seniora – wymóg: ukończony 65 rok życia. Po wypełnieniu formularza senior otrzymuje legitymację, która uprawnia go korzystania z promocji, ulg oraz zwolnień przygotowanych przez firmy i instytucje specjalnie z myślą o nich. Zniżki od 5-50% przysługują seniorom np. na basenie, siłowniach, torach kręglarskich, do kina, w niektórych restauracjach, kawiarniach, zakładach krawieckich, okulistycznych, na taksówkach i wielu innych.

Następnie Grzegorz Skorupski wraz z Aldoną Grześkowiak-Węglarz przedstawili nam plany dotyczące zagospodarowania i przebudowy Domu Dziennego Pobytu, który w całości ma służyć  seniorom. Mowa była jeszcze o wolontariacie seniorów i o planach na najbliższe lata. Uczestnikom spotkania rozdano Gostyńskie Wieści z Ratusza oraz formularze do wypełnienia w celu uzyskania Gostyńskiej Karty Seniora.

Tekst i zdjęcia Aleksandra Biderman