Lut

1

DOBRY SŁUCH

Autor: Biderman Aleksandra

      Który ze zmysłów jest dla człowieka najważniejszy? – takim pytaniem skierowanym do słuchaczy GUTW rozpoczął swój wykład mgr Michał Samson – akustyk, przedstawiciel przedsiębiorstwa KIND. Wykład zatytułowany „Dobry słuch kluczem do komfortowego życia”  odbył się 1 lutego 2018 r. w ZSO w Gostyniu.

Odpowiadając na to pytanie, prowadzący polemizował z sugestią słuchaczy, którzy byli zdania, że to wzrok jest najważniejszy. Zauważył, że  osoby głuchonieme mają najbardziej ograniczone możliwości komunikacyjne.

     Następnie omówił budowę ucha, ilustrując swoje wywody odpowiednimi rysunkami i zdjęciami. Podkreślił, że kłopoty ze słyszeniem są skutkiem uszkodzenia rzęsek. Degradacja tych komórek słuchowych następuje pod wpływem silnego drgania błony podstawnej, wskutek czego rzęski się nie podnoszą i nie mogą przekazywać drgań błonie nadstawnej.

Bezpieczny poziom głośności to 85 decybeli. Granica niebezpieczna dla człowieka to 120 decybeli – granica bólu, start samolotu wywołuje hałas o poziomie 140 decybeli, a rozmowa to 65 decybeli.

Warto o tym wiedzieć, żyjemy bowiem w otoczeniu coraz bardziej głośnym. A właśnie hałas jest główną, choć nie jedyną przyczyną utraty słuchu. Inne przyczyny to palenie tytoniu, stres, niewłaściwe odżywianie, choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca, zaburzenia funkcji wątroby i nerek, wreszcie proces starzenia.

Najlepiej słyszymy około 20 roku życia. Po ukończeniu 30 r.ż. następuje ubytek słuchu w tempie ok. 1dB rocznie. Około 75% osób w wieku 75 lat ma kłopoty ze słuchem. Jest to więc poważny problem społeczny, ponieważ wskutek złego rozumienia mowy osoby te unikają kontaktów towarzyskich i zamykają się na świat zewnętrzny. Dlatego ważna jest profilaktyka: systematyczne badania słuchu, prowadzenie zdrowego trybu życia, unikanie hałasu i ochrona słuchu w głośnym otoczeniu. Badanie słuchu jest bezpłatne i bezbolesne, choć – niestety – aparaty słuchowe, te profesjonalne i dopasowane do indywidualnego pacjenta, są drogie. Jednak korzyści ze wspomagania słuchu są nie do przecenienia. Poprawa rozumienia mowy pozwala powrócić do funkcjonowania w społeczeństwie. Aparaty słuchowe są coraz lepsze, mniejsze i bardziej estetyczne.

Obecni na wykładzie wysłuchali go z dużym zainteresowaniem. Po wykładzie zadano prowadzącemu wiele pytań.

Dziękując za prelekcję Prezes Zarządu GUTW wręczył Michałowi Samsonowi upominek: kubek z logo GUTW oraz tomik poezji naszego kolegi Tadeusza. Wzruszony gość stwierdził, że taki upominek po spotkaniu otrzymał po raz pierwszy.

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne oraz firmowe notatniki i długopisy.

zrelacjonowała Halina Spichał
foto: Jolanta Gardyś, Bogumiła Matczak

 

Komentowanie wyłączone.

-->