8 lutego, 2018 r., w czwartek o godz. 18.oo Państwowa Szkoła Muzyczna zaprosiła słuchaczy GUTW na Koncert Karnawałowy. Wśród gości znaleźli się: burmistrz Gostynia Jerzy Kulak, były senator Zbigniew Kulak, była dyrektorka Szkoły Muzycznej Laila Zaborowska, prezes GUTW  Zbigniew Kosiński, dyrektor muzeum Robert Czub, słuchacze UTW z Krobi i Pępowa oraz licznie przybyli rodzice występujących uczniów.

Koncert, składający się z 2 części, prowadziła dyrektorka szkoły, Katarzyna Grzybowska. Publiczność bardzo żywo reagowała na popisy uczniów i ich nauczycieli. Wyrazem zadowolenia było pożegnanie artystów na stojąco. Podczas przerwy, gdy konsumowaliśmy pyszne słodkości, dało się słyszeć wyrazy uznania i zadowolenia przybyłych na koncert gości. Na zakończenie odbył się konkurs tańca z balonem. Spośród kilku tańczących par wyłoniono 2 zwycięskie. Jedną z nich tworzyli dyrektor Laila Zaborowska i prezes Zbigniew Kosiński.

Kończąc spotkanie dyrektorka podziękowała władzom miasta za skuteczną pomoc, szczególnie materialną, w działaniu swej placówki. Wywołany do odpowiedzi burmistrz określił Państwową Szkołę Muzyczną jako chlubę miasta.

opracowanie i fot. B. Matczak