lut

15

zanieczyszczenia powietrza w Gostyniu i okolicy…

Autor: Zbigniew Kosiński

W Liceum  w Gostyń w dniu 15 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie dla studentów GUTW w związku z zanieczyszczeniem powietrza w Gostyniu i okolicy.
Wykład na w/w temat poprowadziła pani Katarzyna Miedziarek nauczyciel, opiekun Ekopracowni przy ZSO w Gostyniu i realizator projektu. Pracownia wyposażona jest w sprzęt specjalistyczny do prowadzenia badań. Dofinansowanie projektu jest z WFOŚiGW w Poznaniu przy współudziale Starostwa Powiatowego w Gostyniu wydział Ochrony Środowiska kierowany przez pana Andrzeja Szumskiego. Celem projektu jest monitorowanie środowiska przyrodniczego, opracowanie analiz i wyników badań. Studenci zapoznali się ze sprzętem oraz z zagrożeniami dla człowieka przebywającego w zanieczyszczonym środowisku. Szczegółowe informacje o badaniach umieszczone są na stronie www.logostyn.pl Naczelnik działu Ochrony Środowiska przy Starostwie przedstawił sposób zapobiegania temu zjawisku.
Na zakończenie prezes Z. Kosiński podziękował za pouczający wykład oraz studentom za tak liczne przybycie.
tekst: Barbara Kubiak
zdjęcia: Jolanta Gardyś

Komentowanie wyłączone.

-->