E-PIT dla emerytów

Prowadzący – z-ca naczelnika Janusz Materkowski i Wioletta Jakuszkowiak, obecnych 24 studentów. Przystępnie, obrazowo, konkretnie. Pozdrawiam JG

tekst i zdjęcia Jolanta Gardyś