7 maja 2019 roku odbyło się w Bibliotece w Gostyniu spotkanie z Jakubem Kasperskim, autorem książki „Historia muzyki popularnej” zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu oraz Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku. W spotkaniu uczestniczyli: słuchacze Uniwersytetu, grono kolegów i koleżanek z klasy licealnej Jakuba oraz zainteresowani tematem. Obecni byli również rodzice i brat zaproszonego gościa. Jakub Kasperski urodził się w Gostyniu w 1981 roku. Tutaj też ukończył Liceum Ogólnokształcące oraz Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia. Studiując na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu ukończył jednocześnie Szkołę Muzyczną II stopnia. Na przełomie lat 2004/2005 studiował na paryskiej Sorbonie. Od kilku lat zajmuje się naukowo muzyką popularną, wykładając m.in. jej historię na rodzimej uczelni. Brał udział w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach. Publikuje w języku polskim i angielskim. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia International Association for the Study of Popular Music (IASMP) oraz polskiego MUTE – Popular Music Studies. Od wielu lat współpracuje też z Filharmonią Poznańską im. T. Szeligowskiego oraz innymi polskimi filharmoniami i orkiestrami.

Spotkanie z panem Kasperskim prowadzone było w formie wywiadu z Przemysławem Pawlakiem, dyrektorem biblioteki oraz Tomaszem Bartonem, dyrektorem GOK Hutnik. Panowie naprzemiennie zadawali pytania o związku Jakuba z Gostyniem oraz o jego zainteresowania. Z tego co opowiadał zaproszony gość mogliśmy się dowiedzieć, że już w przedszkolu pani zauważyła, że Kuba ładnie śpiewa. Potem była Szkoła Muzyczna, gra na gitarze, śpiewanie w chórze kościelnym na Świętej Górze. I Poznań. Zainteresowania muzyczne ogólne, lubi muzykę poważną, koncerty w filharmonii, ale też muzykę popularną. Z tego tematu pisał pracę doktorską uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych. Studiując w Poznaniu muzykologię miał możliwość bycia na koncertach wyłącznie za okazaniem legitymacji. Korzystał z tego ustawicznie mając w ten sposób zajęte soboty i niedziele. Z czasem zaczął występować na scenie wprowadzając słuchaczy w temat wykonywanych utworów. Dużo pytań muzycznych stawiał przed Jakubem Tomasz Barton. A i obecni na sali również bardzo byli zainteresowani tematem i chcieli jak najwięcej się dowiedzieć.

W podziękowaniu za wykład pan Jakub Kasperski otrzymał kwiaty i wydane ostatnio przez Bibliotekę dwie pozycje książkowe: zbiór opowiadań „Siedem piór” oraz komiks o Gostyniu „GOSTTOWN”. Zbiór miniatur komiksowych. W holu, tuż za drzwiami czytelni można było nabyć album Jakuba Kasperskiego „Historia muzyki popularnej” i, oczywiście, otrzymać gorący autograf.

Tekst Aleksandra Biderman
Zdjęć użyczył Karol Kasperski