Kolejny Przegląd Zespołów Śpiewaczych za nami…

Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne, Biblioteka Publiczna Miasta  i Gminy oraz Chór BABIE LATO z Żerkowa byli organizatorami i gospodarzami IX Letniej Biesiady Seniorów i Zespołów Śpiewaczych, która odbyła się we wtorek 27 sierpnia 2019 r. To już piąte miejsce w tym roku – po Bachorzewie, Międzychodzie, Krzykosach i Krajewicach, gdzie nasz uniwersytecki zespół wokalny MELODIA zaprezentował kilka utworów ze swojego bogatego repertuaru. Do Żerkowa zjechały się zespoły śpiewacze m.in. Jarocina, Jaraczewa, Gołanic, Nowego Miasta nad Wartą, Żmigrodu, Pogorzeli, Piasków, Kostrzyna, Dominowa, Swarzędza, Kobylina i Kosakowa z woj. pomorskiego. Główne występy odbyły się w namiocie MCT, które przyjęło na siebie ciężar obsługi gastronomicznej i technicznej całej imprezy. Po występach i części oficjalnej wszystkie chóry otrzymały podziękowania i statuetki. Następnie  wspólne śpiewy i zabawa trwały do wieczora…

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania IX Letniej Biesiady Seniorów w Żerkowie.

tekst i zdjęcia Jolanta Gardyś