Wystawa  w gostyńskich plantach 12 lipca  2019 r.

Tę niezwykłą wystawę oglądali już mieszkańcy Francji, Austrii i Niemiec. Po raz pierwszy mogli ją zobaczyć również Polacy. W gostyńskim park u im.K. Marcinkowskiego otwarto ekspozycję #Stolen Memory – „Skradziona Pamięć”, przygotowaną przez Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich „Arlosen Archives” w Niemczech.

Organizacja ta zajmuje się gromadzeniem dokumentacji dotyczącej nazistowskich zbrodni i prześladowań, a także zwrotem zachowanych pamiątek po pomordowanych.

Celem wystawy jest zgromadzenie jak największej liczby osób, które zechciałyby wspomóc Arlosen Archives w poszukiwaniu rodzin ofiar.
Znaczny udział w tym  przedsięwzięciu mają  gostyńscy pasjonaci m.in. Maciej Gaszek i Mariusz Sobecki. Dzięki ich staraniom odnaleziono rodzinę pana Tadeusza Tomaszewskiego, przedwojennego mieszkańca Gostynia, a później więźnia  obozu koncentracyjnego w Neuengamme (rozpoznany na zdjęciu po sygnecie na palcu). Dla wielu rodzin zachowane w archiwum przedmioty, to jedyne pamiątki  po swoich bliskich.  Nic więc dziwnego, że wystawie  zawsze towarzyszą łzy wzruszenia.

oprac. Dorota Dojcz