wrz

23

…walne zebranie

Autor: Zbigniew Kosiński

23 września 2021 roku w w sali GOK Hutnik odbyło się Walne Zebranie Członków Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – otwarcia obrad i powitania słuchaczy dokonał prezes Zbigniew Kosiński.

Na  przewodniczącą zebrania wybrano Irenę Kramarską, a na sekretarzy wybrano Barbarę Kubiak i Dorotę Dojcz.
Sprawozdanie z działalności GUTW za rok 2020 przedstawił prezes Zbigniew Kosiński.

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 przedstawiła skarbnik Maria Leśniewska. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020 przedstawiła przewodnicząca komisji Aleksandra Biderman.

Omówienia planu działalności GUTW na 2021 r. dokonał prezes Zbigniew Kosiński przedstawiając główne kierunki i cele działania Uniwersytetu. Skarbnik Maria Leśniewska przedstawiła plan budżetu GUTW na 2021 r. opracowany na podstawie ofert składanych do gminy i powiatu.
Wszystkie przedstawione projekty uchwał zostały przyjęte przez WZC, a Zarządowi udzielono absolutorium z 2020 rok. Prezes podziękował słuchaczom za sprawny udział w obradach. Życzył wszystkim zdrowia i doczekania normalności w życiu studenckim.
Na zakończenie zebrania wystąpił zespół śpiewaczy „MELODIA”, którego to śpiewaków za znakomity występ nagrodzono gromkimi oklaskami.

foto: Bogumiła Matczak.

Komentowanie wyłączone.

-->