Strona Powiatu Gostyńskiego
wydarzenie wspiera Powiat Gostyński

Kasper Miaskowski – i jego czasy ” …to tytuł prelekcji, która odbyła się w Muzeum w Gostyniu w czwartek 3 listopada. Sylwetkę i dokonania najwybitniejszego poety ziemi gostyńskiej zaprezentował Mirosław Sobkowiak. W tym roku minęła 400. rocznica śmierci Kaspra Miaskowskiego, który urodził się w 1549 lub w 1550 roku w Smogorzewie. Powszechnie uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich poetów przełomu renesansu i baroku. Zmarł w 1622 roku i pochowany został w Strzelcach Wielkich. Wstęp na prelekcję był wolny.

∗∗∗

W czwartek, 10 listopada 2022 roku w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu odbyła się prelekcja Mirosława SobkowiakaKasper Miaskowski i jego czasy”. Zorganizowana została dla studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z okazji 400. rocznicy śmierci najwybitniejszego poety ziemi gostyńskiej. Prelegent zaprezentował sylwetkę wielkiego poety doby renesansu i baroku, miejsca z nim związane oraz najważniejsze wydarzenia, do jakich doszło w Europie, kiedy żył Kasper Miaskowski. Były to czasy ogromnych przemian technologicznych, odkryć geograficznych, zmian świadomości.

wpis Robert Czub – dyr. Muzeum

∗∗∗

Kasper Miaskowski, co miał śmiertelnego
W tym zawarł grobie, aż do dnia Onego,
Gdy głuche ciało trąba budzić będzie,
A ogniem z nieba spłonie ziemia wszędzie;
Ale co dowcip dał mu był niepodły
Słowieńskim bluszczem Muzy to obwiodły.
Zasnął w Panu Bogu d. 22 kwietnia r. p. 1622
Wieku swego 73, który wszystek w pobożności
Na czytaniu i pisaniu uczonych pism przeżył.
…takie epitafium znajdziemy w kościele w Strzelcach Wielkich, napisał je dla siebie sam poeta Kasper Miastkowski. Człowiek który urodził się 22 kwietnia 1549 roku i zmarł też 22 kwietnia w Smogorzewie koło Gostynia. Poeta pisał na przełomie renesansu i baroku. Jego utwory są wyraźnie rozdzielone na religijne i świeckie, charakteryzują się bogactwem form i uczuć. Wiele o tym największym poecie wielkopolskim dużo można było się dowiedzieć z niezwykle ciekawego wykładu Mirosława Sobkowiaka, który zaprezentował poetę na tle wydarzeń historycznych, kulturalnych i politycznych Europy i kraju w czasach jego twórczości.
Wykład się odbył w ramach działalności UTW w Gostyniu na sali Muzeum. Szkoda, że w spotkaniu brało udział tak mało studentów.
Do relacji dołączam materiał prasowy poświęcony poecie, ale i kościołowi w Strzelcach Wielkich. Na koniec jeszcze jeden cytat z twórczości poety.
,, nie tenci żeglarz, co płynie po wodzie
nieporuszonej nie wiatrem w pogodzie.
ale kto wały, gdy biją najciężej
wiosłem zwycięży”….

wpis. Paweł Karolczak

 

foto Robert Czub, Paweł Karolczak