prof. Michał Wendland UAM Poznań wykład „Komunikacja medialna”

tekst: Wojciech Mikulski
zdjęcia: Robert Czub, Zbigniew Kosiński