Gru

6

Lokalna Grupa Działania “GOŚCINNA WIELKOPOLSKA”

Autor: Biderman Aleksandra

6 grudnia, w czwartkowe popołudnie, w auli ZSO gościliśmy prezesa LGD GW, Mariana Poślednika, który mówił o działalności stowarzyszenia, fundacji i Miedzygminnym Związku Turystycznym Wielkopolska Gościnna z siedzibą w Pępowie, ich powstaniu, początkach i aktualnym funkcjonowaniu tych pożytecznych dla kilku środowisk regionalnej Wielkopolski organizacji.

Warunki i sposoby realizacji lokalnej strategii działania określa umowa zawarta z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na czas od 26 czerwca 2009  do polowy 2015 roku. W skład LGD wchodzą powiaty: gostyński (Krobia, Pępowo, Piaski), kościański (Kościan, Czempion, Krzywin), krotoszyński (Kobylin), rawicki (Jutrosin, Pakosław, Miejska Górka), śremski (Dolsk).

W przeszłości ziemie Gościnnej Wielkopolski należały do rodzin Chłapowskich, Konarskich, Leszczyńskich i Czartoryskich. Mieszkało tu wielu ludzi znanych i znaczących dla nauki, kultury i gospodarki. W Grabonogu żył i pracował bł. Edmund Bojanowski – działacz oświatowy i religijny, założyciel pierwszych ochronek wiejskich i Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. W latach 1831-32 w Kopaszewie przebywał Adam Mickiewicz, a w Krzywiniu – Melchior Mankowicz.

Gościnna Wielkopolska może poszczycić się obiektami o dużej wartości historycznej

i kulturalnej wpisanych do rejestru zabytków. Wiele jest zabytkowych kościołów i zespołów klasztornych, jak również zespołów pałacowo-parkowych (Lubiń, Święta Góra, Marysin, Pępowo, Gębice, Grabonóg, Racot, Jutrosin). Na całym obszarze występuje turystyka rowerowa i piesza z atrakcyjnymi ścieżkami dydaktycznymi (śladami Galla Anonima, Adama Mickiewicza, Heleny Modrzejewskiej, Melchiora Wańkowicza, Kajetana Morawskiego) oraz pola bitew najdłuższej wojny nowoczesnej Europy.

LGD Gościnna Wielkopolska:

– zapewnia warunki do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,
– aktywizuje społeczność lokalną
– promuje obszar swojego działania.

Podejmuje też ambitne przedsięwzięcia poprzez wspieranie finansowe, szkoleniowe, informacyjno-konsultacyjne w celu:

– wzbogacenia infrastruktury i atrakcyjności szlaków turystycznych
– utworzenia i zagospodarowania centrów rekreacji i wypoczynku

Korzystając m.in. ze środków finansowych UE, Gościnna Wielkopolska zajmuje się również opracowaniem, wydawaniem i dystrybucją publikacji, przewodników, broszur, informatorów, a także multimediów dotyczących własnej działalności i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W trakcie prezentacji obejrzeliśmy trzy miniatury filmowe przedstawiające konkretne miejsce działań Gościnnej Wielkopolski.

Na zakończenie prezes Marian Poślednik odpowiedział na kilka interesujących nas zagadnień, zaprosił do odwiedzenia siedziby, do współpracy i podarował na ręce prezesa GUTW kilka ostatnio wydanych publikacji, informatorów i płytę pt. Szlakiem Pana Tadeusza.

Tekst Jolanta Gardyś, zdjęcia Krystyna Forjasz.

Komentowanie wyłączone.

-->