To już 5 lat istnienia naszego Uniwersytetu. Uroczystość zakończenia X semestru odbyła się 15 czerwca 2013 r. w gościnnych murach Państwowej Szkoły Muzycznej w Gostyniu. W sali widowiskowej licznie zgromadzone gremium w liczbie 84 osoby powitał Prezes Zarządu GUTW Zbyszek Kosiński.

Punktualnie o godz. 13.00 rozpoczęło się walne zebranie członków GUTW, któremu przewodniczył Bolesław Matyla, a funkcję sekretarza pełniły Jolanta Gardyś i Krystyna Polus. W trakcie zebrania wysłuchaliśmy m.in. sprawozdania Prezesa GUTW z dzialalności w roku akademickim 2012/2013, sprawozdania finansowego, informacji o planach na rok akademicki 2013/2014 i planie finansowym na ten okres. Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli sprawozdania i udzielili Zarządowi GUTW absolutorium za działalność w minionym okresie 2012/2013.

Słuchając sprawozdania, byliśmy zdumieni, ile w minionym roku się działo na naszym Uniwersytecie. Nawet ci, którzy systematycznie brali udział w zajęciach, nie dowierzali własnym uszom. Warto w tym miejscu przypomnieć przynajmniej niektóre formy działalności, aby uświadomić tym, którzy nie śledzą informacji na naszej stronie internetowej, ile nam daje Uniwersytet Trzeciego Wieku, a tym samym zachęcić jeszcze niezdecydowanych do wstąpienia w nasze szeregi.

Jak na uniwersytet przystało, najważniejsz są wykłady. Było ich 10 wygłoszonych w auli ZSO i 2 wykłady wyjazdowe, na które udaliśmy się do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się spotkania z ciekawymi ludźmi w Bibliotece i Muzeum, a także cykl spotkań „O ważnej sprawie nie tylko przy kawie” w Żurawince. Inna formą studiowania są lektoraty językowe z angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Ci, którym zależy na poprawieniu swojej sprawności fizycznej i dobrej kondycji, mogli brać udział w zajęciach na pływalni, ćwiczyć aerobic i odbywać piesze wędrówki z kijkami lub bez kijków. Podobno spacerowicze należą do ludzi najlepiej poinformowanych o tym, co się ciekawego dzieje w najbliższej okolicy. Nic dziwnego, razem przemierzyli – ktoś to obliczył – ok. 700 km czyli tyle, ile wynosi trasa wędrówki szlakiem św. Jakuba do Compostella w Hiszpanii.

Trzeba przyznać, że największym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki autokarowe, zarówno jednodniowe jak i dłuższe, 3, 4 – dniowe.

Nasi studenci biorą udział w rajdach rowerowych, są słuchaczami koncertów muzycznych, oglądają wystawy, filmy i spektakle teatralne, a nawet występują jako aktorzy na scenie, i to w głównej roli jak Krysia Banaszkiewicz i Tadeusz Wujek.

Prężnie działa sekcja plastyczna. Jej członkowie odbywają zajęcia pod okiem instruktora, uczestniczą w plenerach malarskich, prezentują swoje prace na wystawach. Wreszcie utalentowani studenci mogą realizować swoje pasje literackie jak np. nasi poeci Irena Zborowska i Tadeusz Wujek.

Nie sposób nie wspomnieć o takich nadzwyczajnych przedsięwzięciach jak smaczny wieczór kulinarny, udział w konferencji i wieczorze w Dniu Kobiet na zaproszenie UTW w Lesznie, spotkaniu opłatkowym, wzruszającym spektaklu „Zaduszki” przygotowanym przez uczniów ZSO w Gostyniu czy pamiętnym pikniku w siedzibie Nadleśnictwa Piaski, gdzie bawiliśmy się wspólnie z zaproszonymi gośćmi z UTW w Krobi.

Po sprawozdaniu odbyła się dyskusja, w której kol. Ela Czabajska zwróciła się z prośbą o dofinansowanie w większym niż dotychczas stopniu wycieczek, kol. Irena Zborowska zaproponowała włączenie się do akcji „Podaj książkę” oraz podała pomysł zorganizowania giełdy rzeczy niepotrzebnych, natomiast niżej podpisana zaapelowała, aby traktować uniwersytet jako naszą wspólną sprawę, miejsce dalszego rozwoju i pole do  różnych inicjatyw służących całej społeczności uniwersyteckiej.

Po walnym zebraniu nastąpiła przerwa, po której zaczęła się uroczystość  z udziałem zaproszonych gości. Zbyszek Kosiński przywitał ks. prałata Artura Przybyła, przedstawiciela Starostwa w Gostyniu M. Listwonia, panią wiceburmistrz E. Palkę, przedstawicielkę Zarządu UTW w Lesznie Basię Kaczmarek z mężem, Dyrektora Muzeum R. Czuba, Dyrektora Biblioteki P. Hübnera, Dyrektor ZSO w Gostyniu L. Tęgą, przedstawiciela Nadleśnictwa Piaski J. Różańskiego oraz naturalnie Lajlę Zaborowską – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Gostyniu.

W części artystycznej mieliśmy przyjemność wysłuchać koncertu w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej. Na początek rozbrzmiały znajome dźwięki „Pieśni wieczornej” S. Moniuszki w wykonaniu kwartetu. W dalszej części słuchaliśmy utworów różnych kompozytorów, np. Lutosławskiego, Chopina, A.L.Webbera, Scotta Joplina, Piazzolli granych na różnych instrumentach: akordeonach, skrzypcach, fortepianie, klarnecie i podziwialiśmy talent oraz wrażliwość muzyczną młodych adeptów sztuki muzycznej. Koncert prowadziła jak zawsze pełna temperamentu Lajla Zaborowska.

Miłą niespodzianką okazał się program poetycki zaprezentowany przez dwoje uczniów ZSO w Gostyniu. Był to montaż wierszy naszych kolegów: Ireny Zborowskiej i Tadeusza Wujka wg scenariusza przygotowanego przez polonistkę K. Jurdzińską. Najpierw przedstawili sylwetki poetów, a przede wszystkim poinformowali o nagrodach i wyróżnieniach w różnych konkursach, jakie zdobyli. Z radością uczestniczyliśmy w tych wzruszających chwilach, słuchając pięknej recytacji i mądrych, a czasami dowcipnych tekstów. Nastrój wzruszenia udzielił się również piszącej te słowa, która wszystkim obecnym dedykowała jeden ze swoich ulubionych wierszy – „Kochać i tracić” L. Staffa.

Po raz drugi wysłuchaliśmy o działalności Uniwersytetu w minionym roku akademickim, tym razem w prezentacji multimedialnej, którą poprzedziło odśpiewanie hymnu naszego Uniwersytetu. Razem z nami o naszej działalności mieli okazję się dowiedzieć zaproszeni goście. Po prezentacji Zbyszek Kosiński złożył podziękowania władzom samorządowym oraz wszystkim instytucjom współpracującym z GUTW, bez których pomocy organizacyjnej i wsparcia finansowego ta działalność nie byłaby możliwa. Z kolei zaproszeni goście składali nam gratulacje oraz życzenia dalszego rozwoju. Dowodem uznania dla działalności GUTW jest wniosek Starosty do Rady Powiatu o przyznanie naszemu Uniwersytetowi wyróżnienia „Zasłużony dla powiatu gostyńskiego”, o czym poinformował M. Listwoń.

Jeszcze raz dziękując Lajli Zaborowskiej – gospodarzowi obiektu, w którym odbywała się uroczystość, zaproszonym gościom oraz przybyłym studentom Zbyszek Kosiński zaprosił wszystkich na poczęstunek przygotowany przez stołówkę Verni. Na tarasach zostały rozstawione ławy i stoły, przy których raczyliśmy się kaszanką i białą kiełbasą oraz pysznym plackiem, popijając kawę lub herbatę.

Pięciogodzinna uroczystość minęła jak mgnienie oka.

Żegnaliśmy się w dobrych nastrojach, dumni z naszych dokonań i ożywieni nadzieją, że po wakacjach znów się spotkamy na wykładach, spacerach, lektoratach i wycieczkach.

Zrelacjonowała i zdjęcia robiła Halina Spichał