27 listopada 9-osobową grupa spacerowiczów udaliśmy się do gostyńskiego Muzeum, by obejrzeć wystawę zatytułowaną „Moje hobby – medalierstwo”.

Medalierstwo to dziedzina sztuki, która łączy w sobie rzemiosło i sztuki plastyczne, obejmująca wykonywanie drobnych form rzeźbiarskich w formie medali najczęściej w celu uczczenia jakiejś osoby lub wydarzenia. Medalier to osoba, która zajmuje się tworzeniem i wyrobem orderów i medali. Medale są to dzieła sztuki małego rozmiaru (5-20 cm średnicy), okrągłe lub wieloboczne, posiadają awers i rewers. Na wystawie swoje zbiory pokazują: Henryk Chwierot, Andrzej Dudek, Antoni Fiebig i Stefan Wolniewicz. Mamy przyjemność oglądać m. in. medale poświęcone wielkim Polakom (Stanisławowi Żółkiewskiemu, Stanisławowi Staszicowi, Ignacemu Janowi Paderewskiemu), medal Spółdzielni Mleczarskiej z roku 1981, kolekcję kolorowych medali z Janem Pawłem II, Drogę Krzyżową w Jerozolimie, medale z różnych krajów świata, a także gostyńskie medale. Wśród nich Kasyno Gostyńskie, Wacław Boratyński, Laur Gostynia, Odbudowa Pomnika Serca Jezusowego, medale z Krajowych Wystaw Filatelistycznych.

Wszyscy wystawcy należą do Polskiego Związku Filatelistów. Za swoją działalność otrzymali wiele dyplomów, odznak i medali. Andrzej Dudek otrzymał Laur Gostynia w 1999 roku, dwa lata później Laur zbiorowy otrzymało gostyńskie Koło Polskiego Związku Filatelistów.

Reportaż i zdjęcia z wystawy Aleksandra Biderman