Gostyński Uniwersytet III Wieku

Archiwum:

Cialis, Levitra or Viagra? Just before the end of the month viagra for sale and free delivery viagra.

Kwi

4

Słoneczko…

Autor: Biderman Aleksandra

4 kwietnia 2018 roku. Trzynaście pań wybrało się na spacer. W niedzielę i poniedziałek mieliśmy Święta Wielkanocne: zimne, ponure, deszczowe, wietrzne. A dziś pięknie przyświeca słoneczko, żwawo ruszamy w trasę. Naszym celem jest dzisiaj Bazylika na Świętej Górze i odwiedzenie grobu Chrystusa. Idziemy przez tzw. planty, pięknie odrestaurowane, z nowymi ławkami, ścieżkami, leżakami, fontanną. Mijamy cukrownię, dochodzimy do ulicy Nad Kanią i wspinamy się pod górę. Drzwi Bazyliki otwarte na oścież zapraszają nas do swego wnętrza. Chwila skupienia przed pustym grobem Pana Jezusa, chwila modlitwy i udajemy się na tyły Bazyliki. Tam przed polowym ołtarzem, pośród owocowych drzewek biegają dzieci z gostyńskiej ochronki, które przybyły tutaj wraz z siostrami. Przechodzimy przez niewielkie drzwi w grubym murze, który okala cały ten plac i znajdujemy się w miejscu, które funkcjonuje dopiero od roku. Jest to duży teren, otoczony również murem, na którym znajdują się: niewielki stawek, miejsce na ognisko z ustawionymi wokół ławeczkami i dużo pustego miejsca dla pielgrzymów odwiedzających nasze Sanktuarium.

Wracamy przez Rynek, w barze „U Franka” wypijamy aromatyczną kawę. Czytam zabawny wiersz „Święta, święta i po świętach”. Pożyczyłam ostatnio z biblioteki książkę Andrzeja Miałkowskiego o Stanisławie Fenrychu. Opowiedziałam koleżankom o nim, ponieważ jest to osoba godna zapamiętania. Od 1920 do 1939 roku był właścicielem majątku Pudliszki. Założył sady owocowe, przetwórnię warzyw i owoców, mleczarnię, budował domy dla pracowników, wprowadził na pola ciągniki, uruchomił całodniową ochronkę dla dzieci,  budował drogi, kupił autobus, który dowoził pracowników z Krobi do Pudliszek, sprowadzał nasiona pomidorów i maszyny z zagranicy potrzebne do produkcji przetworów. Nie zgodził się pracować dla Niemców, przez co został wysiedlony do Generalnej Guberni. Po wojnie nasze władze też zakazały mu powrotu do Pudliszek. Zmarł w 1955 roku.

Dzisiejszy spacer był o tydzień przesunięty z uwagi na Wielki Tydzień, teraz spotykamy się już normalnie, w drugą środę miesiąca, czyli 11 kwietnia.

Tekst i zdjęcia Aleksandra Biderman

Mar

20

Formy pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym

Autor: Zbigniew Kosiński

20 marca 2018 r. w Starej Piekarni – Mirosław Sobkowiak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przedstawił studentom GUTW problem niepełnosprawności na terenie powiatu gostyńskiego oraz formy pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym.

Prelegent przypomniał, że za  niepełnosprawną uważa się osobę z naruszoną sprawnością organizmu (trwale lub okresowo), utrudniającą bądź ograniczającą zdolność do pracy i wypełniania ról społecznych, jeżeli uzyskała orzeczenie:

  1. a) niezdolności do pracy orzeczonej przez lekarza orzecznika ZUS:

– orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (I grupa inwalidzka),
– orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (II grupa inwalidzka),
– orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy (III grupa inwalidzka);

  1. b) zakwalifikowaniu przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności do jednego ze stopni niepełnosprawności:

– znacznego,
– umiarkowanego,
– lekkiego;

  1. c) o zakwalifikowaniu do osób niepełnosprawnych przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia.

Dyrektor PCPR  przedstawił też informację o skali zjawiska niepełnosprawności w powiecie gostyńskim, w którym ok. 14,5 % mieszkańców to osoby z niepełnosprawnością. Zauważył, że procentowy wskaźnik niepełnosprawności w powiecie gostyńskim wskazuje, że to zjawisko w powiecie kształtuje się w podobnej skali jak w Wielkopolsce, Polsce, czy nawet w Europie.

Omówił też dane dotyczące poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu gostyńskiego (zob. tabela).

Wskazał też wyniki ankiety przeprowadzonej w środowisku osób z niepełnosprawnością wskazującej na najważniejsze ich potrzeby.  Na pierwszym miejscu wśród potrzeb wymieniono wsparcie finansowe, np. renty socjalne, różne formy zasiłków oraz dofinansowania do: zakupu leków i artykułów medycznych, likwidację barier architektonicznych i wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne.

W drugiej części wykładu dyrektor PCPR  przedstawił różne formy wsparcia udzielane osobom niepełnosprawnym  i  ich rodzinom na terenie powiatu gostyńskiego, od domów pomocy społecznej w Chumiętkach, Chwałkowie, Rogowie i Zimnowodzie począwszy, przez działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach i Środowiskowych Domów Samopomocy w Chwałkowie i w Gostyniu po wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, usługi opiekuńcze, dofinansowania i inne formy pomocy, w tym świadczone przez organizacje pozarządowe. Przypomniał, że w samym 2017 r. z różnych form wsparcia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu skorzystało blisko 4 tysiące osób z niepełnosprawnością.

Trzecią część spotkania wypełniły odpowiedzi na liczne pytania studentów UTW w Gostyniu, dotyczące m.in. dofinansowań, priorytetów, procedur, działalności organizacji pozarządowych oraz programów i projektów realizowanych na terenie powiatu gostyńskiego. Podkreślił, że priorytetem w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnością w 2018 r. w powiecie gostyńskim jest rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością, umożliwiająca pełne lub częściowe usamodzielnianie się osób korzystających z dofinansowań. Ważne jest też likwidowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w miejscach zamieszkania osób z niepełnosprawnością, gdyż koszty tych zadań znacząco przekraczają możliwości finansowe rodzin osób z niepełnosprawnością. Ze względu na niewystarczające w stosunku do potrzeb środki, zwłaszcza na dofinansowania do udziału w dwutygodniowych turnusach rehabilitacyjnych, zalecił też korzystanie z wyjazdów trzytygodniowych do sanatoriów, dofinansowywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Spotkanie zakończyły głośne brawa dla prowadzącego, będące wyrazem podziękowania.

Informacje i zdjęcia na podstawie prezentacji M. Sobkowiaka przekazała Jolanta Gardyś
 

Mar

15

Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości – studenci GUTW w Sądzie Rejonowym w Gostyniu

Autor: Zbigniew Kosiński

W ramach realizacji programu Dzień Edukacji Prawnej 15 marca 2018 roku. studenci GUTW zaproszeni zostali na spotkanie w Sądzie Rejonowym w Gostyniu. W zabytkowych podwojach gostyńskiego sądu, wykład i zwiedzanie prowadził Prezes Sądu Rejonowego w Gostyniu Leszek Antkowiak.
Podczas wizyty, na dużej sali rozpraw, słuchacze zapoznali się ze strukturą sądu, z zagadnieniami prawa cywilnego, rodzinnego, karnego oraz jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości.
Udostępniono założenie togi: sędziowskiej, prokuratorskiej. Można było zasiąść przy stole sędziowskim, na ławie dla oskarżonych, na miejscu ławników, prokuratorów i widzów, co ku zadowoleniu przybyłych uwiecznione zostało na fotografiach. Studenci zadawali wiele pytań, na które otrzymali obszerne odpowiedzi. Sędzia Leszek Antkowiak wyjaśnił kilka zagadnień związanych m.in. z przebiegiem rozpraw, wyrokami, rolą ławników i sprawami dla nieletnich. Następnie w kilkuosobowych grupach przeszliśmy do pokoju niebieskiego, w którym przesłuchiwane są dzieci i osoby niepełnoletnie w obecności psychologa. Niektórzy ze słuchaczy byli w sądzie pierwszy raz. Pobyt w tych murach robi wrażenie.

Spotkanie zakończyło się miłym akcentem – podziękowaniem i wymianą pamiątek między SSR Leszkiem Antkowiakiem i zastępcą prezesa GUTW, Jolantą Gardyś.

napisała Barbara Kubiak,
zdjęcia udostępniła Jolanta Gardyś

Mar

14

Przedwiosenny czas

Autor: Biderman Aleksandra

Przedwiośnie przegania zimę, a to wyższą temperaturą, a to słońcem, przelotnym śniegiem czy deszczami. Szykuje miejsce zbliżającej się wiośnie, a wraz z nią rozkwitającym kolorom. W przedwiosenny czas, w środę, 14 marca 2018 roku, trzynastoosobową grupą wyszliśmy na spacer. Wokoło była jeszcze zimowa szarość. Jednak pełnia kolorów i piękna czekała na nas na dwóch wystawach malarstwa, które szliśmy obejrzeć.

Najpierw podążaliśmy do Muzeum. W sali wystaw czasowych jest wystawa pt. „Ikonostas”, czyli ikony na płótnie malowane.  W temat ten wprowadziła nas Ola, która przeczytała i opowiedziała o próbie zmierzenia się z pisaniem ikon, której podjęli się członkowie sekcji plastycznej dla dorosłych Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. Prezentowane ikony artyści przedstawili na płótnach w technice olejnej, a nie tradycyjnej na deskach. W pracy stosowali technikę pozłotnictwa płatkowego, co było novum dla artystów. Podziwialiśmy wspaniałe efekty ich prac. Wśród artystów jest zarówno absolwent szkoły sztuk pięknych, studentka akademii malarstwa, jak i emerytowana nauczycielka czy pracownik pomocy społecznej. Teraz znaleźli czas na rozwijanie swych artystycznych pasji.

Wychodząc z muzeum pokropił nas przelotny deszczyk, ale parasoli nie warto było rozkładać. Dalsza nasza piesza wędrówka wiodła na Pożegowo. Po drodze mijaliśmy szpital, dworzec, hutę, przemierzyliśmy na ukos lasek, w którym jest utrzymany w dobrym stanie pierwszy plac zabaw dla dzieci. Weszliśmy na jedną z najdłuższych ulic, ks. Jana Twardowskiego. Po osiedlu szliśmy szlakiem, którym wcześniej mało chodziliśmy. Były to ulice, 27 Stycznia, Wł. Broniewskiego, J. Tuwima. Dotychczas częściej przez nas odwiedzane to ul. Kasyna Gostyńskiego, dalej Sportowa i Leśna. Pozostała nam jeszcze do przejścia ul. Robotnicza, z której to już po schodach wdrapaliśmy się na górkę i dotarliśmy do GOK Hutnik.

Trochę już zmęczeni, ale z przyjemnością i dużym zainteresowaniem oglądaliśmy kolejną wystawę pt. „Gostynianki malują”. Wchodząc do pomieszczenia zachwyciła nas bogata kolorystyka, intrygująca faktura wszystkich prac. Obrazy stwarzały niepowtarzalną przestrzeń. Podczas podziwiania tych dzieł dołączył do nas pan Marek Ratajczyk, instruktor prowadzący sekcję malarską w GOK. Wzbogacił naszą wiedzę o malarkach, ich twórczości, często tworzących z potrzeby serca. O paniach, które poza zawodowymi i rodzinnymi obowiązkami znajdują czas na pracę artystyczną. Zwrócił uwagę na trudne do wykonania rysunki tuszem, oleje na płótnie, malarstwo na jedwabiu jak również akwarele.

Nasyceni tym pięknem przeszliśmy na kawę do baru „U Franka”, tam często kończymy spotkania. Ustaliliśmy, że następne przypadające na 28 marca, przeniesiemy na 4 kwietnia. To z powodu nadchodzących świąt. Nasze spotkanie, podczas którego przeszliśmy 9 km, było nie tylko marszem, ale pobudzeniem wrażliwości na piękno, dzięki któremu stajemy się lepsi.

napisała Maria Ratajczak
zdjęcia: Aleksandra Biderman, Halina Spichał

Mar

6

Wernisaż ikon w Muzeum

Autor: Zbigniew Kosiński

6 marca 2018r. o godz. 19.oo w sali wystaw czasowych Muzeum w Gostyniu spotkali się entuzjaści malarstwa sakralnego, wśród których nie zabrakło słuchaczy GUTW. Podczas wernisażu ikon obejrzeliśmy niezwykłe prace artystów amatorów z Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. Wystawa „Ikonostas – ikony na płótnach malowane” czynna będzie do 29 marca 2018r.
Na ekspozycji prezentowane są obrazy w technice olejnej z elementami pozłotnictwa płatkowego wykonane przez sekcję plastyczną dla dorosłych GCK w Poniecu. Autorzy prac to: Tatjana Bartków, Ewa Bańkowiak, Urszula Podworska, Genowefa Urbańska, Małgorzata Jurkowska i Tomasz Bzdęga.
Wernisaż otworzył dyrektor muzeum Robert Czub. Przedstawił artystów z Ponieca i zaprosił do obejrzenia prac. Bardzo ciekawy był występ księdza proboszcza z Żytowiecka, Jacka Tosia, który na co dzień pisze ikony i ma dużą wiedzę praktyczną. Ikona, oprócz piękna ma jeszcze wymowę symboliczną w rodzajach kolorów, wielkości postaci, ich ujęciu. Goście z podziwem przyglądali się ekspozycji i rozmawiali z twórcami. Wernisaż pozostawił niezapomniane wrażenia.
tekst i zdjęcia Bogumiła Matczak